Press & media

Dokument och pressklipp

Press­med­de­lan­den
2024-03-07: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2024
2024-02-22: Kin­ne­kul­le­kalk­sten – Årets Sten 2024
2024-02-06: STEN väl­kom­nar Arbets­mil­jö­ver­kets utvär­de­ring av kvart­sit­kom­po­si­ter
2023-12-13: Sten­pri­set 2023 — Vin­na­ren
2023-10-20: Ste­nin­du­strin lad­dar för varu­mär­kes­strid
2023-10-10: Sten­pri­set 2023 — Fina­lis­ter­na
2023-02-20: Årets Sten 2023 — Svenstorp Hal­landia
2023-02-16: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2023
2022-12-08: Sten­pri­set till­de­las Kara­van för Upp­sa­las gåga­ta
2022-10-06: Moder­ni­se­rad sten­kvarn vin­ner Design­pri­set 2022
2022-10-05: Tre fina­lis­ter gör upp om Sten­pri­set 2022
2022-06-22: 11 pro­jekt kan vin­na Sten­pri­set 2022
2022-06-20: Unga vill ha tra­di­tio­nell grav med sten
2022-04-01: Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bunds nya sty­rel­se
2022-03-09: Fyra av tio vill helst ha bänk­ski­va av natursten
2022-02-09: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2022
2022-02-02: Årets Sten 2022 — Eke­bergs­mar­mor
2021-12-10: Vin­na­re av Sten­pri­set 2021
2021-12-06: Sten och trä top­par svens­kar­nas mil­jö­val
2021-12-03: Natursten på upp­far­ten – om svens­ken får väl­ja
2021-10-06: Sten­pris­fi­na­lis­ter 2021
2021-06-24: Spill Bord vin­ner Design­pri­set 2021
2021-06-21: 13 pro­jekt nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2021
2021-04-27: Sak­kun­ni­ga säk­rar sten­kom­pe­tens
2021-04-12: Got­ländskt sten­fö­re­tag tar strid om varu­mär­ke
2021-04-08: Ste­nin­du­strin öka­de under pan­de­min
2021-04-01: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2021
2021-03-24: Årets Sten 2021 – Mohe­da Svart
2020-12-18: Sve­ri­ges förs­ta cer­ti­fi­e­ra­de grav­stensmon­tö­rer
2020-12-11: Ste­nin­du­strin inrät­tar design­pris för stu­den­ter
2020-12-03: Obe­lis­ken på Slotts­bac­ken vin­ner Sten­pri­set 2020
2020-10-09: Ste­nin­du­strin Fos­sil­fri redan 2029
2020-06-12: Sju pro­jekt nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2020
2020-02-27: Got­ländsk kalk­sten — Årets Sten 2020
2020-02-19: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2020
2019-12-10: Vin­na­re av Sten­pri­set 2019
2019-09-27: Sten­pris­fi­na­lis­ter­na 2019
2019-06-12: Tio pro­jekt nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2019
2019-04-11: Ny Cer­ti­fi­e­ring för säk­ra­re Grav­vård
2019-03-08: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2019
2019-02-28: Orsa­sand­sten – Årets Sten 2019
2018-11-29: Vin­na­re av Sten­pri­set 2018
2018-09-24: Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2018
2018-09-04: Kraf­tigt ökad efter­frå­gan på Svensk Natursten
2018-06-19: Nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2018
2018-03-27: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2018
2018-02-21: Grå Bohus är Årets Sten 2018
2017-11-23: Vin­na­re av Sten­pri­set 2017
2017-10-13: Fina­lis­ter­na till Sten­pri­set 2017
2017-06-21: Nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2017
2017-05-10: Ste­nin­du­strin tar plats i Mate­ri­al­bib­li­o­te­ket
2017-05-03: Ste­nin­du­strins kun­skaps­sats­ning på arbets­plat­sen får 140000kr av Skol­ver­ket
2017-02-16: Årets Sten 2017 – Offer­dals­skif­fer!
2017-02-09: Rekord­till­växt i Svensk Ste­nin­du­stri
2016-10-19: Vin­na­re av Sten­pri­set 2016
2016-09-30: Fina­lis­ter­na till Sten­pri­set 2016 utsed­da
2016-03-10: Dags att nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2016
2016-02-16: Utdel­ning av STENs Guld­me­dal­jer
2016-02-09: Årets Sten 2016 – Kolmårds­mar­mor
2015-11-24: Vin­na­ren av Sten­pri­set 2015
2015-09-28: De tre fina­lis­ter­na till Sten­pri­set 2015
2015-04-13: Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2015
2015-04-10: Årets Sten 2015 – Röd Bohus­gra­nit
2015-01-23: Ställ etis­ka och soci­a­la krav på impor­te­rad sten!
2014-11-13: Vin­na­re av Sten­pri­set 2014
2014-10-02: Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2014

2014-03-12: Svensk dia­bas Årets svens­ka sten 2014
2013-11-06: Vin­na­re av Sten­pri­set 2013
2013-09-25: Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2013
2013-09-25: Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2013 Göte­borg
2013-09-25: Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2013 Väs­terås
2013-09-25: Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2013 Gäv­le
2013-05-20: IKEA vil­se­le­der om köks­bän­kar i sten
2013-01-16: Öländsk kalk­sten Årets svens­ka sten 2013

2012-12-31: Soci­a­la krav vid upp­hand­ling av natursten
2012-10-26: ROT-Avdrag för säk­ra grav­vår­dar
2012-09-24: Nya krav på CE-märk­ning av bygg­pro­duk­ter
2012-07-12: Soci­a­la krav vid upp­hand­ling av natursten
2012-03-14: 6 av 10 tror att köks­bänk i gra­nit är dyrast
2012-02-27: Fejk­sten på Hem- och Vil­la­mäs­san i Mal­mö?
2012-02-14: Natursten popu­lä­rast på gara­ge­upp­far­ten
2012-01-31: Kom­mu­ners soci­a­la krav vid upp­hand­ling av natursten
2011-09-30: Ny Bok – Sten i detalj
Press­klipp

Press­klipp — All­mänt 2024
2024-05-20: Aktu­el­la Byg­gen (Tema Natursten)
2024-05-02: StoneIdeas.com (Om Vildmannen7)
2024-02-16: svt.se (Om åter­vun­na grav­ste­nar / Orsa Sten­hug­ge­ri)
2024-01-12: StoneIdeas.com (Om Sköv­de)

Press­klipp — Årets Sten 2024
2024-02-25: Häl­le­kis­ku­ri­ren
2024-02-26: Sve­ri­ges Radio P4 Ska­ra­borg

Press­klipp — Sten­pri­set 2023
2024-02-05: Stone-Ideas.com
2024-01-22: arkitekten.se

Press­klipp — All­mänt 2023
2023-03-04: Debattar­ti­kel om svensk ste­nin­du­stri, Kristi­an­stads­bla­det
2023-03-04: Debattar­ti­kel om svensk ste­nin­du­stri, Nor­ra Skå­ne
2023-02-28: Debattar­ti­kel om svensk ste­nin­du­stri, Bohus­län­ning­en
2023-02-03: Sten­konst — Maja Bak­ken, Stone-Ideas.com

Press­klipp — Årets Sten 2023
2023-02-27: Sve­ri­ges Radio
2023-02-27: Stone-Ideas.com
2023-02-27: Hal­lands­pos­ten

Press­klipp — All­mänt 2022
2022-12-10: Om Tyres­ta Natio­nal­park, Stone-Ideas.com
2022-11-21: Sto­ne-Ide­as (Om Euro­rocmö­te i Vero­na 2022-09-30)
2022-11-05: Tim Erics­son (Borg­hamns Sten­för­äd­ling) om Mäs­tar­brev, SR Öster­göt­land (ca 57 min in i pro­gram­met)
2022-08-15: Grav­plats­un­der­sök­ning genom Novus, Stone-Ideas.com
2022-08-06: Eli­sa­beth Ahl­ström — Väs­ter­viks Sten­hug­ge­ri
2022-06-28: Mar­mor­fa­sa­der (Björn Schou­en­borg — Rise), Stone-Ideas.com
2022-06-20: Grav­plats­un­der­sök­ning genom Novus, Kyr­kans Tid­ning
2022-06-20: Caro­li­ne Len­ner, Stone-Ideas.com
2022-04-04: Fin­landi­a­hu­set (Björn Schou­en­borg — Rise), StoneIdeas.com
2022-04-04: Fin­landi­a­hu­set #2 (Björn Schou­en­borg — Rise), Stone-Ideas.com
2022-04-22: Stone-Ideas.com (Om Novus­un­der­sök­ning gäl­lan­de köks­bänk­ski­vor)
2022-03-04: Eslövs Torg, Stone-Ideas.com

Press­klipp — Sten­pri­set 2022
2023-03-22: Stone-Ideas.com
2022-12-12: heja upp­sa­la
2022-12-08: Upp­sa­la kom­mun
2022-12-08: Upsa­la Nya Tid­ning
2022-10-06: Gef­le Dag­blad
2022-10-06: Sve­ri­ges Radio
2022-10-06: Arbet­ar­bla­det.
2022-10-06: landskapsgruppen.se
2022-10-06: Karavan(Facebook)
2022-10-06: Upp­sa­la Nya Tid­ning

Press­klipp — Årets Sten 2022
2022-02-04: Sve­ri­ges Radio P4 Öre­bro
2022-02-02: Ner­i­kes Alle­han­da

Press­klipp — Sten­pri­set 2021
2022-04-11: svt.se
2022-03-04: Kunst und Ste­in (på Tys­ka)
2022-01-18: Stone-Ideas.com
2021-12-20: Öst­gö­ta­tid­ning­en
2021-12-20: Läns­tid­ning­en
2021-12-20: Affärs­sta­den
2021-12-16: Håll­bart Byg­gan­de
2021-12-14: svenskakyrkan.se
2021-12-13: Kyr­kans Tid­ning
2021-12-12: Cor­ren

Press­klipp — All­mänt 2021
2021-12-06: Trä & Möbel Forum
2021-08-30: Stone-Ideas.com (Fos­sil­fri Pro­duk­tion 2029)
2021-08-15: Stone-Ideas.com (STENs Design­pris)
2021-04-12: Sve­ri­ges Radio (Got­ländskt Sten­fö­re­tag för­lo­ra­de rät­ten till sitt eget varu­mär­ke)
2021-03-15: DagensNäringsliv.se

Press­klipp — Årets Sten 2021
2021-06-29: Stone-Ideas.com
2021-03-24: Små­lands­pos­ten

Press­klipp om Cer­ti­fi­e­rad Grav­stensmon­tör
2021-02-17: Stone-Ideas.com

Press­klipp om Design­pri­set 2021
2020-12-23: Stone-Ideas.com

Press­klipp om Sten­pri­set 2020
2020-12-03: Sta­tens Fas­tig­hets­verk (Lin­ke­din)
2020-12-03: Sta­tens Fas­tig­hets­verk

Press­klipp om Årets Sten 2020
2020-03-02: Got­lands Tid­ning­ar
2020-03-02: Got­lands Alle­han­da
2020-03-02: Affärslivgotland.se

Press­klipp om Sten­pri­set 2019
2020-02-07: Svensk Bygg­tid­ning
2019-12-20: arki­tek­ten.
2019-12-14: Håll­bart Byg­gan­de
2019-12-13: Hotell och Restau­rang
2019-12-13: Bygg­värl­den
2019-10-03: Svensk Bygg­tid­ning
2019-06-12: Väs­ter­bot­tens-Kuri­ren
2019-06-12: Ölands­bla­det

Press­klipp om Årets Sten 2019
2019-04-26: Visit Dalar­nas Som­mar­ma­ga­sin (Omnämnt på sid. 36)
2019-03-18: Orsasajten.se
2019-03-17: Dala-Demo­kra­ten
2019-03-17: dt.de
2019-02-28: Sve­ri­ges Radio Dalar­na (Ca 11 min. in i klip­pet)

Press­klipp om Sten­pri­set 2018
2018-12-05: Bygg­tjänst
2018-12-05: affarsliv.com
2018-12-05: Syd­när­kenytt
2018-12-04: Syd­östran
2018-12-04: Norr­bot­tens-Kuri­ren
2018-12-04: Nya Lid­kö­pings-Tid­ning­en
2018-12-03: Ystad Alle­han­da
2018-12-03: Hal­lands­pos­ten
2018-12-03: Upsa­la Nya tid­ning
2018-12-03: Borås Tid­ning
2018-12-03: Piteå-Tid­ning­en
2018-12-01: Kristi­an­stads­bla­det
2018-12-01: Svens­ka Dag­bla­det
2018-12-01: Syd­svens­kan
2018-12-01: GP
2018-12-01: Små­lands­pos­ten
2018-12-01: NSD
2018-12-01: BLT
2018-12-01: Hal­lands Nyhe­ter
2018-12-01: Vim­mer­by Tid­ning
2018-12-01: Enkö­pings-pos­ten
2018-12-01: Folk­bla­det
2018-12-01: Hela Got­land
2018-12-01: Norr­kö­pings Tid­ning­ar
2018-12-01: Väs­ter­viks Tid­ning
2018-12-01: Eskilstu­na-Kuri­ren
2018-12-01: Njus
2018-12-01: Håll­bart Byg­gan­de
2018-12-01: SFV
2018-12-01: Win­gård­hs
2018-10-02: Svensk Bygg­tjänst
2018-09-30: Håll­bart Byg­gan­de
2018-09-26: För­val­tar­fo­rum
2018-09-24: Byg­gin­du­strin
2018-09-24: vlt (En del av Mitt­me­dia)
2018-08-08: Håll­bart Byg­gan­de
2018-07-18: Öst­ra Små­land
2018-07-02: Reno­ve­rings­in­fo
2018-06-21: aix.se

Press­klipp om Kraf­tigt ökad efter­frå­gan på svensk natursten
2018-09-19: Svensk Bygg­tjänst

Press­klipp om Årets Sten 2018
2018-02-27: Lyse­kils­pos­ten

Press­klipp om Vin­na­re av Sten­pri­set 2017
2018-02-27: Stone-Ideas.com
2017-11-27: Buil­ding Sup­p­ly
2017-11-27: Fas­tig­hets­mäs­san
2017-11-24: Stock­holms Stad
2017-11-23: Håll­bart Byg­gan­de
2017-11-23: Ste­na
2017-11-23: Byg­gin­du­strin
2017-11-23: Bygg­värl­den

Press­klipp om Nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2017
2017-06-25: jp.se
2017-06-25: Karlskrona.se
2017-06-21: Sundsvalls Tid­ning
2017-06-21: 24 Ble­kinge
2017-06-21: Syd­östran
2017-06-21: Bygg­värl­den

Press­klipp om Vin­na­ren av Sten­pri­set 2016
2016-10-26: Lokal­tid­ning­en (Pap­pers­tid­ning)
2016-10-20: Små­lands­pos­ten (Pap­pers­tid­ning)
2016-10-20: Syd­svens­kan (Pap­pers­tid­ning)
2016-10-19: Göte­borgs­pos­ten (Pap­pers­tid­ning)
2016-10-19: Bohus­län­ning­en (Pap­pers­tid­ning)

Press­klipp om Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2016
2016-10-06: Tid­ning­en Ute­mil­jö
2016-10-03: Got­lands Tid­ning­ar (Pap­pers­tid­ning)
2016-10-03: Nor­ran (Pap­pers­tid­ning)
2016-10-02: Syd­svens­kan (Pap­pers­tid­ning)
2016-10-01: Väs­ter­bot­tens Folk­blad (Pap­pers­tid­ning)
2016-09-30: Kat­hing
2016-09-30: Syd­svens­kan
2016-09-30: Nor­ran
2016-09-30: Väs­ter­bot­tens Folk­blad
2016-09-30: Hela­got­land

Press­klipp om Årets Sten 2016
2016-03-04: Byggnyheter.se
2016-03-04: Läns­tid­ning­ar (Pap­pers­tid­ning)
2016-03-03: MVT (Pap­pers­tid­ning)
2016-03-01: Affarsliv.com
2016-02-29: Aktu­el­la Byg­gen (Pap­pers­tid­ning)
2016-02-11: Folk­bla­det (Pap­pers­tid­ning)
2016-02-10: Mota­la & Vadste­na Tid­ning (Pap­pers­tid­ning)
2016-02-10: Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten (Pap­pers­tid­ning)
2016-02-09: Norr­kö­pings Tid­ning­ar

Press­klipp om Vin­na­ren av Sten­pri­set 2015
2015-11-27: Fas­tig­het & Bostads­rätt
2015-11-27: Bransch­ka­na­len
2015-11-27: Byggmedbetong.se
2015-11-27: Svensk Bygg­tid­ning
2015-11-27: MyNews­Desk
2015-11-25: Bätt­re stads­del
2015-11-25: Tek­nik Dyg­net
2015-11-25: Bygg­ny­he­ter

Press­klipp om invig­ning­en av Bis­kops­går­den
2015-11-02: Nor­ra Skå­ne (Pap­pers­tid­ning)
2015-11-02: Kristi­an­stads­bla­det (Pap­pers­tid­ning)
2015-10-26: Nor­ra Skå­ne
2015-10-26: Kristi­an­stads­bla­det (Pap­pers­tid­ning)

Press­klipp om Fina­lis­ter till Sten­pri­set 2015
2015-10-13: Mitt i Hud­dinge (Pap­pers­tid­ning)
2015-10-13: Mitt i Haninge (Pap­pers­tid­ning)
2015-10-07: Upp­sa­la Nya Tid­ning (Även i pap­perst.)
2015-10-06: Mitt i Söderort (Pap­pers­tid­ning)
2015-10-03: Tid­ning­en Liljeholmen/Älvsjö (Pap­pers­tid­ning)
2015-09-30: Dagens Nyhe­ter (Även i pap­pers­tid­ning­en)
2015-09-30: Bätt­re Stads­del
2015-09-29: byggnyheter.se

Press­klipp om gra­nit från Hallin­den till Dan­marks Sto­ne­henge
2015-09-28: Bohus­län­ning­en

Press­klipp om Bänk­ski­vor i Natursten
2015-09-24: Eskilstuna­ku­ri­ren

Press­klipp om Kolmårds­mar­mor
2015-06-23: Corren.se

Press­klipp Upp­hand­ling av Natursten
2015-05-13: Tid­ning­en Stads­liv

Press­klipp Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2015
2015-04-13: Tid­ning­en Ute­mil­jö

Press­klipp Årets Sten 2015
Pub­li­ce­ring gjord i ”pap­pers­tid­ning”:
2015-04-15: Bohus­län­ning­en
2015-04-13: Lyse­kils­pos­ten

Press­klipp om Natursten i Aktu­el­la Byg­gen
2015-02-26: Natursten i Aktu­el­la Byg­gen (Sid. 64–73)

Press­klipp ”Mer svensk sten åt fol­ket”
2015-02-13 Nor­ra Skå­ne

Press­klipp angå­en­de Etis­ka och Soci­a­la krav
2015-02-04 Norr­tel­je Tid­ning
2015-02-02 Bohus­län­ning­en
2015-01-30 Nor­ran
2015-01-30 Kristi­an­stads­bla­det
2015-01-30 Sundsvalls Tid­ning
2015-01-30 Hal­lands Nyhe­ter
2015-01-28 Folk­bla­det
2015-01-28 Eskilstu­na Kuri­ren
2015-01-27 Dalar­nas Tid­ning­ar
2015-01-27 Väs­ter­viks Tid­ning­en
2015-01-26 Norr­bot­tens-Kuri­ren
2015-01-26 Folk­bla­det
2015-01-24 Öst­ra Små­land
2015-01-23 Dagens Sam­häl­le

Pub­li­ce­ring gjor­des även i föl­jan­de ”pap­pers­tid­ning­ar”:
2015-02-02 Bohus­län­ning­en
2015-01-30 Sundsvalls Tid­ning
2015-01-30 Kristi­an­stads­bla­det
2015-01-30 Hal­lands Nyhe­ter
2015-01-30 Läns­tid­ning­en Värm­land
2015-01-30 Läns­tid­ning­en Öster­göt­land
2015-01-29 Väs­ter­viks Tid­ning­en
2015-01-29 Folk­bla­det
2015-01-28 Eskilstu­na Kuri­ren
2015-01-28 Dala-Demo­kra­ten
2015-01-27 Väs­ter­bot­tens-Kuri­ren
2015-01-27 Nor­ra Skå­ne
2015-01-27 Piteå-Tid­ning­en
2015-01-27 Laholms Tid­ning
2015-01-26 Folk­bla­det
2015-01-25 Skåns­ka Dag­bla­det
2015-01-24 Östran
2015-01-24 Öst­ra Småland/Nyheterna

Press­klipp från Tid­ning­en Ute­mil­jö 8/14
2015-01-05 Grö­na Fak­ta-Natursten som hål­ler måt­tet

Press­klipp angå­en­de Sten­pri­set 2014
2015-04-20 BYGGnyheter.se
2014-11-14 Små­land­snytt
2014-11-14 Öst­ra Små­land
2014-11-14 Kristi­an­stads­bla­det
2014-11-13 Baro­me­tern
2014-11-13 skkf.se
2014-11-13 24kalmar.se
2014-10-14 Sten
2014-10-02 bt.se

Press­klipp angå­en­de Årets Sten 2014
2014-03-15 Nor­ra Skå­ne
2013-03-14 Kristi­an­stads­bla­det (Tyvärr enbart i pap­pers­tid­ning­en)
2013-03-12 Radio Kristi­an­stad (Direkt efter nyhe­ter­na 140312 kl. 15:00)

Rap­por­te­ring från pris­ut­del­ning­en av Sten­pri­set 2013
2013-11-08 gd.se
2013-11-07 svt.se
2013-11-07 sr.se

Bra medi­alt genom­slag för nyhe­ten om ”Sten­pris­fi­na­lis­ter­na” – se nedan!
2013-09-25 gd.se
2013-09-25 svt.se
2013-09-25 allanyheter.com
2013-09-25 allanyheter.com
2013-09-25 arbetarbladet.se
2013-09-25 gp.se
2013-09-25 sverigesradio.se
2013-09-25 news.silobreaker.se
2013-09-25 m.gp.se
2013-09-25 news.silobreaker.se
2013-09-26 Göte­borgs-Pos­ten
2013-09-26 Arbet­ar­bla­det
2013-09-26 Gef­le Dag­blad
2013-09-26 Kal­mar Läns Tid­ning
2013-09-26 Nybro Tid­ning
2013-09-27 inredningsnyheter.se
2013-09-27 byggnyheter.se
2013-09-30 news.silobreaker.se
2013-09-30 branschnytt.com

”ROT-Avdrag för grav­stens­un­der­håll” gav ett bra medi­alt genom­slag – se nedan!
2012-10-29 nutidningen.nu
2012-10-30 Bohus­lä­ning­en
2012-10-30 ttela.se
2012-10-30 Laholms tid­ning
2012-10-30 Tte­la
2012-10-30 Dals­län­ning­en
2012-10-30 Nor­ra Skå­ne
2012-10-30 Karlsko­ga tid­ning
2012-10-30 Borås tid­ning
2012-10-31 Piteå tid­ning
2012-10-31 Sundsvalls tid­ning
2012-10-31 Piteå tid­ning
2012-10-29 Lyse­kils­pos­ten
2012-11-01 ST
2012-11-01 Dala-Demo­kra­ten
2012-11-01 Streng­näs tid­ning
2012-11-01 GD
2012-11-01 Karls­hamns Alle­han­da
2012-11-01 Dag­bla­det
2012-11-01 Dag­bla­det
2012-11-01 Nords­ve­ri­ge
2012-11-01 Gef­le Dag­blad
2012-11-01 eku­ri­ren
2012-11-01 Dala-Demo­kra­ten
2012-11-01 Söl­vesborg-Tid­ning­en
2012-11-01 Borås tid­ning
2012-11-01 Ble­kinge Läns Tid­ning
2012-11-01 Eskilstu­na-Kuri­ren
2012-11-02 Dagen
2012-11-02 Dagen
2012-11-02 Norr­bot­tens-Kuri­ren
2012-11-02 Kristi­an­stads­bla­det
2012-11-03 Nor­ran
2012-11-06 NT
2012-11-06 Alingsås Kuri­ren
2012-11-08 Norr­kö­pings tid­ning­ar

Informationsfilmer och Logotyper samt Pressbilder

Informationsfilmer

Sten.se — Från berg till sten (Youtu­be)
Sten.se — Från berg till sten — Trai­ler (Youtu­be)

Logotyper

Logo-STEN jpg
Logo-STEN PNG 200pixlar
Logo-STEN PNG 1000pixlar
Logo-STEN Blå­Gul JPG
Logo-STEN Blå­Gul PNG
Logo-Sten­Forsk Liten JPG
Logo-STEN Med­lem JPG
Naturstenslo­go JPG

Pressbilder

Årets Sten 2023

Årets Sten 2023 — Svenstorp Hal­landia

Stenpriset 2022

Upp­sa­la, Söd­ra Gåga­tan (1) (Foto: Jann Lip­ka)
Upp­sa­la, Söd­ra Gåga­tan (2) (Foto: Jann Lip­ka)

Novusundersökning Gravsätt 2022

Grav­plats­sta­tistik

Stenpriset 2021

Rosett­föns­ter Lin­kö­pings dom­kyr­ka
Fyr­tor­net Lidin­gö
Sto­ra torg Eslöv
Min­ne­nas Golv, Nords­tan Göte­borg

Designpriset 2021

Design­pri­set 2021

Stenpriset 2020

Obe­lis­ken 1
Obe­lis­ken 2
Obe­lis­ken 3
Haga­tor­get
Inter­mez­zo
Nor­dis­ka Kom­pa­ni­et, NK
Obe­lis­ken, Slotts­bac­ken
Ser­gel­hu­set
Nor­disk Djung­el
Soc­ker­tor­get

Årets Sten 2020

Got­ländsk kalk­sten