Stenhandboken och Filmer

I Stenhandboken finns (nästan) allt du behöver veta om natursten! Den består av en (tjock) pärm med ett antal häften, faktablad (Svenska Stensorter) och filmen Ur berg.

Samtliga delar finns (kostnadsfritt) digitalt i PDF-format här under. Till vissa häften är andra dokument knutna (Typkonstruktioner etc). Dessa finns tillsammans med respektive häfte.

BESTÄLLNING
Om du vill köpa Stenhandboken i pappersformat/pärm så kostar den 1 100 SEK (exkl frakt och moms).
Beställning görs till info@sten.se – Ange leverans- och fakturaadress.

Stenhandbokens delar i PDF

Samtliga Dokument på www.sten.se
Samtliga dokument, inklusive de från Stenhandboken, hittar du här:
https://www.sten.se/dokument/
Dokumenten är grupperade ”Allmänt”, ”Sten inne”, ”Sten ute” och ”Gravvårdar”.