Sten i och på byggnader

Natursten i och på en byggnad är vackert, hållbart och funktionellt och förekommer i allt från bänkskivor till golv och väggbeklädnader samt fasader! Men det är viktigt att valet av natursten anpassas till användningsmiljön. Estetiskt och tekniskt goda stenarbeten präglas av genomtänkta val av: stentyp/stensort, kulör/mönster/format och ytbearbetning. Våra medlemmar hjälper dig gärna med råd och instruktioner, oavsett om du är privatkund eller proffskund. I vårt Medlemsregister hittar du lämplig leverantör. I boken ”Sten i detalj – Byggnader” kan du hitta bra exempel på naturstensanvändande i och på byggnader. Boken beställer du genom att maila info@sten.se

Bänkskivor

En bänkskiva i natursten gör köket både vackrare och mer funktionellt. Med rätt val av stensort får man också en bänkskiva som håller länge. Använda gärna vår guide ”7 steg till ett lyckat val” som även innehåller en bilaga om stenens egenskaper. Det finns även faktablad om hur du sköter din bänkskiva och hur du hanterar eventuella fläckar. Du hittar dessa dokument i Stenhandboken.

Några allmänna råd om temperaturskillnader
Natursten är en miljövänlig produkt som inte innehåller kemikalier eller annat som till exempel kan hamna i ditt nygräddade bröd. Natursten är också ett av hemmets mest beständiga material. Bland de mest beständiga naturstenarna hittar vi granit och diabas, ofta kallad svart granit. Båda tål höga temperaturer, syror och sura livsmedel som kan finnas i ett kök. En varm kastrull direkt på en bänkskiva av granit eller diabas brukar inte vara ett problem, en kastrull blir nästan aldrig varmare än drygt 100 C°. Tar man däremot ut en stenskiva eller annan plan och massiv skiva ur en flera hundra grader varm ugn bör den ställas på ett korkunderlägg eller liknande för att minimera risken att stenen spricker på grund av den extremt snabba uppvärmningen. Ska man använda en granit eller diabas som en stek- eller bakskiva bör den sättas in i kall ugn. Stenen tål alltså betydligt högre temperaturer än vad en ugn kan uppnå, däremot är den känslig för väldigt snabba temperaturändringar.

Golv

En golv i Natursten gör huset ännu vackrare och samtidigt mer funktionellt. Med rätt val av stensort så får du ett golv som håller länge.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenInomhus – Kapitel 4.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)

Trappor

Råkilat, Krysshamrat eller Flammat! Trappor i naturstenen kan få varierande form och funktion. Med rätt val av material och monteringsmetod får de också en lång livslängd och åldras vackert!
Fakta och information hittar du i StenhandbokenInomhus – Kapitel 5.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)

Väggbeklädnader

För väggbeklädnader inomhus kan i stort sett alla stensorter användas. Naturstenen ger stora möjligheter att skapa olika arkitektoniska uttryck. En väggbeklädnad i natursten är både vackert och hållbart!
Fakta och information hittar du i StenhandbokenInomhus – Kapitel 6.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)

Våtrum

Under senare år har användningen av natursten i våtrum ökat markant och sten används nu i många sammanhang. Harmoniska och vackra miljöer skapas med sten på golv och väggar.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenInomhus – Kapitel 7.
OBS! – 1 januari 2021 kommer nya branschregler från Byggkeramikrådet gällande Våtrum.

Fasader

En fasad i natursten är både vackert och hållbart! Rätt vald sten och monteringssätt ger en fasad som håller i många år.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenFasader.
OBS! Revidering av detta häfte pågår – Se Kompletteringsbladet som finns i anslutning till häftet!