Privatpersoner

Information till dig som konsument

Vår hemsida innehåller (precis som de flesta andra hemsidor) MYCKET information.
Information som både riktar sig till ”Proffs” – typ arkitekter m fl, men även till dig som privatperson.
För att underlätta så har vi här försökt att samla det vi tror att du har nytta av…

Köpa sten för inomhusbruk

7 Steg till ett lyckat val
Broschyr som hjälper dig att välja rätt!
Till den finns även en bilaga om stenens egenskaper.

Natursten Inomhus
Vårt faktahäfte om Sten Inomhus. Här finns mycket information som främst proffsen har nytta av.
Häftet ingår i Stenhandboken.

Var kan jag handla?
I vårt Medlems-/leverantörsregister hittar du DIN stenleverantör!
I ”droplisten” (”Välj försäljare/tillverkare”) väljer du vad du är ute efter, t ex ”Bänkskivor”.

Sköta sten inomhus

Här får du information om hur du sköter sten inomhus (bänkskivor, fönsterbänkar, golv mm).

Skötsel inomhus
Vårt faktahäfte om skötsel av sten inomhus. Här finns mycket information!
Ta en titt i innehållsförteckningen så hittar du säkert den info du behöver!
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).
(Finns på flera ställen på hemsidan, bl a på undersidan ”Stenhandboken”.)

Faktablad:
Skötselanvisningar Bänkskivor (Rev Feb 2018)
Skötselanvisningar Golv och Trappor (Rev Feb 2018)
Fläckborttagning (Rev Feb 2018)

Köpa sten för utomhusbruk

Om du skall köpa sten för utomhusbruk (trädgårdssten, trappor, murar mm) så får du hjälp här…

Natursten Utemiljö
Vårt faktahäfte om sten utomhus. Här finns mycket information som främst proffsen har nytta av.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).
(Finns på flera ställen på hemsidan, bl a på undersidan ”Stenhandboken”.)

Var kan jag handla?
I vårt Medlems-/leverantörsregisterhittar du DIN stenleverantör!
I ”droplisten” (”Välj försäljare/tillverkare”) väljer du vad du är ute efter, t ex ”Byggsten”.

Sköta sten utomhus

Här får du information om hur du sköter sten utomhus (gatsten, kantsten, trappor, murar mm).

Natursten Utemiljö
Vårt faktahäfte om Natursten i utemiljö. Här finns mycket information!
På sidan 77 börjar informationen om underhåll.
På sidan 79 hittar du en tabell som visar vad man använder för att ta bort olika typer av fläckar.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).
(Finns på flera ställen på hemsidan, bl a på under sidan ”Stenhandboken”.)

Köpa Gravsten

Inför köp av Gravsten
I vårt häfte Gravvårdar hittar du information som kan vara till hjälp när du skall köpa en gravsten.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).

Var kan jag handla?
I vårt Medlems-/leverantörsregister hittar du DIN stenleverantör!
I ”droplisten” (”Välj försäljare/tillverkare”) välj ”Gravvårdar”

På vår ”Gravstenssida” hittar du mycket nyttig info!

Vårda Gravsten

Vårda Gravsten
I vårt häfte Gravvårdar hittar du information som kan vara till hjälp när du skall vårda en gravsten.
I kapitel 6 ”Rengöring och underhåll” får du tips om hur du sköter stenen.
Kapitel 7 och 8 behandlar Textkomplettering, Renovering mm.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).

Var kan jag få hjälp?
I vårt Medlems-/leverantörsregister hittar du DIN stenleverantör!
I ”droplisten” (”Välj försäljare/tillverkare”) välj ”Gravvårdar”

Sakkunniga

Nedanstående är utsedda av Sveriges Stenindustriförbund till
Sakkunniga inom natursten och naturstensprodukter:

Jan Anders Brundin (Samtliga områden)
Jan Anders Consulting
Sockerbruksgatan 12 B (IV),
262 64 ENGELHOLM
Telefon: 0431-270 90, (270 20)
Mobil: 0708-270230
E-post: jan.anders@jananders.se
www: jananders.se

Magnus Fundell (Byggnad Inne och Ute)
Naturstenskonsult Fundell AB
Furuvägen 74
187 64 Täby
Mobil: 0708-450822
E-post: info@naturstenskonsult.se
www: naturstenskonsult.se

Anders Junghage (Utemiljö)
AB Anders Junghage
V:a Torggatan 10
665 30 Kil
Mobil: 070-88 66 418
E-post: anders@junghage.nu
www: https://junghage.nu/

Thomas Håkansson (Utemiljö)
Stenmästar´n Öst AB
Furingstadsvägen 78
605 91 Norrköping
Mobil: 0709-20 40 96
E-post: 0709-204096@telia.com
www: –