Sten ute

Natursten är ett naturmaterial som genom århundraden visat sin uthållighet i vår utemiljö. Den goda beständigheten och förmågan att åldras vackert är stenens goda tillgångar. Sten är en god investering, som är mycket lönsam på sikt. Det är inte ovanligt att stenen återanvänds upprepade gånger vid ombyggnader.

Våra medlemmar, som både tillverkar och levererar produkterna, hjälper dig att hitta rätt bland stenarnas olika berättelser. De delar också gärna med sig av råd och instruktioner, oavsett om du är privatkund eller proffskund. I vårt Medlemsregister hittar du en lämplig leverantör.

Markbeläggning – Plattor och Hällar

Markbeläggning med plattor och hällar används i vitt skilda miljöer som privata trädgårdar, offentliga torg och trafikerade gator. De olika miljöerna ställer olika krav på konstruktion och stenmaterial.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 4.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)
Här finns också Riktlinjer för Montering av plattor på terasser och altaner mm i fästmassa eller bruk (Mars 2020)

Markbeläggning – Gatsten

Den tuktade gatstenen har ca 150-årig tradition i Sverige. I början användes gatstenen som ett rent beläggningsmaterial som underlättade transporterna på städernas gator och torg. Idag ger gatstenen en möjlighet att skapa trivsamma utemiljöer i staden, där människan kan känna atmosfären och traditionen i detta vårt äldsta naturmaterial. Gatsten är också ett utmärkt material för gator, rondeller och utfarter.
Lite kuriosa…
Undersökningar visar att de flesta svenskar vill ha gatsten på uppfarten.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 5.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)

Kantsten

Kantstenens främsta uppgift är att skilja olika markytor åt och att markera markytors olika användning. Exempel på detta är gränsen mellan gata och trottoar, mellan plantering och gång- eller cykelbana eller som stöd för refuger i gata och väg. Kantstenen har också ofta en viktig uppgift som  mothåll för intilliggande beläggning.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 6.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)

Trappor

Råkilat, Krysshamrat eller Flammat! Trappor i naturstenen kan få varierande form och funktion. Med rätt val av material och monteringsmetod får de också en lång livslängd och åldras vackert!
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 7.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)

Murar

Murar kan utföras på samma sätt som man gjort historiskt, med staplade stenar, så kallade kallmurar. De kan också vara murade med bruk – bruksmurar – eller vara en beklädnad på en bärande stomme, oftast betong, så kallade beklädnadsmurar. Till enklare murar används ibland fältstenar som hämtas direkt i naturen, de är relativt vanliga runt våra kyrkogårdar. Stenarna kan vara rundade, kantiga eller bestå av plana skivor, beroende på berggrunden. Stentyperna är vanligtvis granit, kalksten eller skiffer som bearbetats för ändamålet.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 8.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även typkonstruktioner)

Konstruktioner med vatten

Natursten och vatten trivs bra tillsammans. Den våta stenen får en mättad kulör och framträdande textur som framhäver dess karaktär. Speglingar i vågor och strömmar ger också stenen ett glittrande liv. Fontäner och bassänger är exempel på vackra konstruktioner i natursten!
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 9.

Övriga naturstensprodukter i utemiljö

Natursten är ett utmärkt material att använda när man ska ”möblera” utemiljön. Pollare, stolpar, sittbänkar och planteringslådor är exempel på produkter som ger utemiljön ytterligare dimension!
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 10.

Underhåll och skötsel av naturstensprodukter i utemiljö

Natursten är ett mycket tåligt material som kräver minimalt underhåll. För att stenarbetena ska bibehålla sin höga klass under många år är det dock lämpligt att ha en löpande översyn. Med rätt underhåll behåller stenen sitt värde och åldras med behag.
Fakta och information hittar du i StenhandbokenUtemiljö (Rev Okt 2020) – Kapitel 11.
(I anslutning till ovan nämnda häfte finns även ett kompendium om Klotter)