Dokument

Sveriges Stenindustriförbund har under en lång tid tagit fram ett antal dokument om natursten inne och ute samt gravvårdar. Många av dem finns under rubriken ”Stenhandboken”.

Här under har vi samlat all digital dokumentation på en plats efter användningsområden.

Sten ute
Dimensionering, Markbeläggning med Naturstenshällar (Okt’19)
Fasader (Häfte från Stenhandboken)
Fasader – Kompletteringsblad
Fogar i trafikerade markbeläggningar med naturstenshällar
Fogens roll i stadens glidande golv
Klotterskydd och klottersanering för Natursten
Livscykelanalys av markbeläggningar
Markbeläggningar/Kurt Johansson (Publicerat i Utemiljö 2/2018)
Markbeläggning – Beställaren har miljöansvaret
Markbeläggning – Nya anvisningar
Markbeläggning av natursten. Energiförbrukning och klimatpåverkande utsläpp
för produkter tillverkade Sverige och i Kina

Naturstensmurar (Publicerat i Fastighet&Bostadsrätt samt Svenska Kyrkor 2017-2018)
Prj GråGröna – ExArb ”…ytbearbetning mot underlaget…”
Prj GråGröna – Kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader
Prj GråGröna – Blanketter till kontrollrutiner
…för naturstens- och markbetongöverbyggnader

Prj GråGröna – Överbyggnader med naturstens- och markbetongbeläggningar.
…Förenklad dimensioneringssberäkning.

Prj GråGröna – Dimensioneringsberäkning för överbyggnad, Bilaga A (Excel)
Restaurering (Häfte från Stenhandboken)
Sockelsten i Göteborgs innestad (Geologisk bebyggelsehistoria)
Stödmurar
Typkonstruktion Ute GS – Markbeläggning av gatsten i sand
Typkonstruktion Ute HS – Markbeläggning av hällar i sand
Typkonstruktion Ute KG – Kantsten i grus med motstöd av betong
Typkonstruktion Ute M1 – Blockstensmur
Typkonstruktion Ute M2 – Kallmur av staplade skivor
Typkonstruktion Ute M3 – Kallmur av staplade block
Typkonstruktion Ute M4 – Bruksmur
Typkonstruktion Ute M5 – Beklädnadsmur
Typkonstruktion Ute KB – Kantsten i betong med motstöd av betong
Typkonstruktion Ute T3 – Blockstegstrappa
Typkonstruktion Ute T4 – Beklädnadstrappa
Typkonstruktion Ute T5 – Trappa med plansteg av hällar och sättsteg av mursten
Utemiljö (Rev Mars 2017)
Utemiljö (Norsk version)
Överbyggnad med beläggning av Natursten och betong
Överbyggnad… …Bilaga A Sammanställning
Överbyggnad… …Bilaga B Natursten
Överbyggnad… …Bilaga D Kontrollmallar