Dokument

Sveriges Stenindustriförbund har under en lång tid tagit fram ett antal dokument om natursten inne och ute samt gravvårdar. Många av dem finns under rubriken ”Stenhandboken”.

Här under har vi samlat all digital dokumentation på en plats efter användningsområden.

Sten ute
Dimensionering av Stenbeläggning och Överbyggnad i Stadsliknande Miljöer
Dimensionering Urban Överbyggnad (Excelfil för beräkning)(Mars 2020)
Fasader (Häfte från Stenhandboken)
Fasader – Kompletteringsblad
Fogar i trafikerade markbeläggningar med naturstenshällar
Fogens roll i stadens glidande golv
Klotter (Klotterskydd och klottersanering)
Livscykelanalys av markbeläggningar
Markbeläggningar/Kurt Johansson (Publicerat i Utemiljö 2/2018)
Markbeläggning – Beställaren har miljöansvaret
Markbeläggning – Nya anvisningar
Markbeläggning av natursten. Energiförbrukning och klimatpåverkande utsläpp
för produkter tillverkade Sverige och i Kina

Naturstensmurar (Publicerat i Fastighet&Bostadsrätt samt Svenska Kyrkor 2017-2018)
Prj GråGröna – ExArb ”…ytbearbetning mot underlaget…”
Prj GråGröna – Kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader
Prj GråGröna – Blanketter till kontrollrutiner
…för naturstens- och markbetongöverbyggnader

Prj GråGröna – Överbyggnader med naturstens- och markbetongbeläggningar.
…Förenklad dimensioneringssberäkning.

Prj GråGröna – Dimensioneringsberäkning för överbyggnad, Bilaga A (Excel)
Restaurering (Häfte från Stenhandboken)
Riktlinjer för Montering av plattor på terasser och altaner mm i fästmassa eller bruk (Mars 2020)
Sockelsten i Göteborgs innestad (Geologisk bebyggelsehistoria)
Stödmurar
Typkonstruktioner Utemiljö: AT Altanbeläggning av natursten i bruk på tätskikt
Typkonstruktioner Utemiljö: HS Markbeläggning av hällar i sand
Typkonstruktioner Utemiljö: GS Markbeläggning av gatsten i sand
Typkonstruktioner Utemiljö: KG Kantsten i grus med motstöd av betong
Typkonstruktioner Utemiljö: KB Kantsten i betong med motstöd av betong
Typkonstruktioner Utemiljö: T3 Blockstegstrappa
Typkonstruktioner Utemiljö: T4 Beklädnadstrappa
Typkonstruktioner Utemiljö: T5 Trappa med plansteg av hällar och sättsteg av mursten
Typkonstruktioner Utemiljö: M1 Blockstensmur
Typkonstruktioner Utemiljö: M2 Kallmur av staplade skivor
Typkonstruktioner Utemiljö: M3 Kallmur av staplade block
Typkonstruktioner Utemiljö: M4 Bruksmur
Typkonstruktioner Utemiljö: M5 Beklädnadsmur
Stenhandboken – Utemiljö i PDF-format (Rev Okt 2020)
Utemiljö (Norsk version)
Överbyggnad med beläggning av Natursten och betong
Överbyggnad… …Bilaga A Sammanställning
Överbyggnad… …Bilaga B Natursten
Överbyggnad… …Bilaga D Kontrollmallar