Stenpriset

Stenpriset delas ut varje år och belönar arkitekten bakom ett projekt i Sverige där natursten använts på ett
Estetiskt, Hållbart och Nyskapande sätt!

– Stenpriset har genom åren lyft fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund.

Stenpriset 2021

Nominera till Stenpriset 2021 – Senast 21 maj 2021!
Dags att nominera!
Blankett för att Nominera (PDF)
Blankett för att Nominera (Word)

Stenpriset 2020

Vinnare av Stenpriset 2020
Ett ”omöjligt uppdrag” som flyttat fram gränsen för vad svensk stenindustri kan åstadkomma när alla samarbetar, från beställaren hela vägen till berget. Den nya Obelisken på Slottsbacken tilldelas Stenpriset 2020.

De senaste årens vinnare

2019

Inredningsarkitekterna Joyn Studio för sitt arbete med Restaurant Frantzén i Stockholm.

2018

Wingårdh arkitektkontor och Wikerstål arkitekter för modernisering av Nationalmuseum.

2017

Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur, och Kristina Menyes Nyman, Stockholm stad – omgestaltning av Brunkebergs torg, Stockholm.

2016

Konstnären Pål Svensson – konstverket Utblick/Insikt i Malmö.

2015

Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge vid Sweco Arkitekter – Sjövikstorget i stadsdelen Årstadal i södra Stockholm.

2014

Staffan Strindberg vid Strindberg Arkitekter – renoveringen och tillbyggnaden av krematoriet vid Norra kyrkogården i Kalmar.

2013

Andersson Jönsson LandskapsarkitekterStortorget i Gävle.