Stenpriset

Stenpriset delas ut varje år och belönar arkitekten bakom ett projekt i Sverige där natursten använts på ett
Estetiskt, Hållbart och Nyskapande sätt!

– Stenpriset har genom åren lyft fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund.

Stenpriset 2023

Nomineringar till Stenpriset 2023
Nomineringstiden gick ut den 21/5 2023, och efter sommaren presenteras finalisterna.
Vinnaren utses i november/december.

Läs Pressmeddelandet här.

De senaste årens vinnare

2022

Vinnare av Stenpriset 2022 är Arkitektkontoret Karavan för sitt projekt ”Södra Gågatan i Uppsala”! Läs Pressmeddelandet här.

2021

Stenpriset 2021 går till Linköpings stift för ett både mångårigt och högklassigt arbete med att restaurera Linköpings domkyrka – Sveriges största stenkyrka. Läs Pressmeddelande här.

2020

Ett ”omöjligt uppdrag” som flyttat fram gränsen för vad svensk stenindustri kan åstadkomma när alla samarbetar, från beställaren hela vägen till berget. Den nya Obelisken på Slottsbacken tilldelas Stenpriset 2020.

2019

Inredningsarkitekterna Joyn Studio för sitt arbete med Restaurant Frantzén i Stockholm.

2018

Wingårdh arkitektkontor och Wikerstål arkitekter för modernisering av Nationalmuseum.

2017

Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur, och Kristina Menyes Nyman, Stockholm stad – omgestaltning av Brunkebergs torg, Stockholm.

2016

Konstnären Pål Svensson – konstverket Utblick/Insikt i Malmö.

2015

Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge vid Sweco Arkitekter – Sjövikstorget i stadsdelen Årstadal i södra Stockholm.

2014

Staffan Strindberg vid Strindberg Arkitekter – renoveringen och tillbyggnaden av krematoriet vid Norra kyrkogården i Kalmar.

2013

Andersson Jönsson LandskapsarkitekterStortorget i Gävle.