Stenpriset

Stenpriset delas ut varje år och belönar arkitekten bakom ett projekt i Sverige där natursten använts på ett
Estetiskt, Hållbart och Nyskapande sätt!

– Stenpriset har genom åren lyft fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, säger Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund.

Stenpriset 2020

Nu är det dags att nominera till Stenpriset 2020!
Sista dag för nominering är den 22 maj 2020!
Här finns Nomineringsblankett i PDF och Word.
Pressmeddelande

Stenpriset 2019

Vinnare av Stenpriset 2019 är Inredningsarkitekterna Joyn Studio för sitt arbete med Restaurant Frantzén i Stockholm!
Stenleverantörer var Borghamnsten och VE-Sten.
Vinnare av Stenpriset 2019!
Finalister till Stenpriset 2019.
Nominerade till Stenpriset 2019.

De senaste årens vinnare

2018

Wingårdh arkitektkontor och Wikerstål arkitekter för modernisering av Nationalmuseum.

2017

Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur, och Kristina Menyes Nyman, Stockholm stad – omgestaltning av Brunkebergs torg, Stockholm.

2016

Konstnären Pål Svensson – konstverket Utblick/Insikt i Malmö.

2015

Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge vid Sweco Arkitekter – Sjövikstorget i stadsdelen Årstadal i södra Stockholm.

2014

Staffan Strindberg vid Strindberg Arkitekter – renoveringen och tillbyggnaden av krematoriet vid Norra kyrkogården i Kalmar.

2013

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter – Stortorget i Gävle.