Miljö & socialt ansvar

Miljö

Sveriges Stenindustriförbund jobbar löpande med miljöfrågor. Huvuddelen av arbetet sker bland medlemsföretagen. Som branschorganisation deltar vi aktivt i olika projekt för att ta fram metoder och mål för miljöarbetet.

När det gäller återställning av täkter så har Sveriges Stenindustriförbund deltagit i ett projekt där goda exempel har dokumenterats: www.stenbrott.nu.

Socialt ansvar

Sveriges Stenindustriförbund har på flera olika sätt tagit ett socialt ansvar.

Bland annat gäller detta förhållningssättet till importerad natursten. Detta kan indelas i fyra huvudområden:

  1. Arbetsmiljö- produktionsförhållanden;Etiska krav, Uppförandekod
  2. Stenens egenskaper; Kvalitetsdeklaration
  3. Kulturkod.
  4. Kort vägledning för inköpare/beställare

Som vägledning för detta har vi tagit fram STEN:s förhållningssätt till importerad natursten (Reviderad i oktober 2012).