Om Sten

Sveriges Stenindustriförbund, Sten, är stenindustrins branschorganisation. Medlemmarna är företag i alla led, från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Även konsulter och leverantörer kan vara medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet natursten.

Naturstenslogotypen visar att det är ”En produkt tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden.” Sten:s medlemmar använder symbolen ”Natursten” som garanterar äkthet och kompetens.
Symbolen har skapats inom den europeiska paraplyorganisationen EUROROC, och finns spridd över hela Europa. Endast medlemmar i branschorganisationen får använda den.

Sveriges Stenindustriförbund bildades år 1938 och är en sammanslutning av företag inom naturstensbranschen. Förbundet bedriver bland annat forskning och information om lämplig användning av natursten. Syftet är…

  1. att främja en rationell utveckling av svensk stenindustri.
  2. att verka för yrkets höjande i tekniskt och affärsmässigt avseende.
  3. att motverka osund konkurrens.
  4. att verka för att god affärsetik som upprätthålls av medlemmarna.

Medlemmarna representerar hela kedjan, från brytning via förädling till montering. Här ingår också importörer av sten och leverantörer av utrustning till branschen.
Bland produkterna kan nämnas byggnadssten för användning inomhus till trappor, golv, inredningar, etc eller för användning utomhus till exempelvis fasadbeklädnader. Andra produkter är sten till utemiljö för markbeläggningar, trappor, murar etc. Natursten till gravvårdar och skulpturer är ytterligare produktområden inom branschen.
En viktig del i Sveriges Stenindustriförbunds verksamhet är information om natursten och dess ändamålsenliga användning. Kanaler för sådan information är bland annat hemsidan, tidningen STEN och Stenhandboken.

Organisation

Organisationen består av Kai Marklin (nedan) arbetande ordförande och styrelse (se längre ned).

Kansliet är beläget i Kristianstad.
Kontaktinformation:

Sveriges Stenindustriförbund – Sten
och Stenindustrins Forskningsinstitut AB – StenForsk AB

Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-20 97 80

Styrelse:
Ordförande: Kai Marklin (kai@sten.se)
Vice ordförande: Mats-Ola Ericsson (mats-ola@borghamns-stenforadling.se)
Ordinarie: Jörgen Lundgren (jorgen@hallindensgranit.se)
Ordinarie: Elisabeth Ahlström (elisabeth@vasterviksstenhuggeri.se)
Ordinarie: Mikael Gustafsson (mikael.gustafsson@steriks.se)
Suppleant: Stefan Aronsson (stefan@narkesten.se)
Suppleant: Peter Gustafsson (peter@borghamnsten.se)
Suppleant: Kenn Ahlgren (kenn@ahlgrensmarmor.se)
Suppleant: Maria Thor (maria@thorsberg.se)


Certifierade Gravstensmontörer:

James Boatright / Ekelund & Zetterman Stenhuggeri
Johan Linderborg / Ekelund & Zetterman Stenhuggeri
Marie Vestling / Ekelund & Zetterman Stenhuggeri
Pia Andersson / Glimmasten AB
Andreas Svensson / Glimmasten AB
Calle Hjortenbrink / Glimåkra Stengravyr AB
Gabriel Gullberg / Gullbergs Sten och Fasadvård AB
Carl Holmström / Gullbergs Sten och Fasadvård AB
Rickard Lagerström / Henry Andersson Stenhuggeri
Magnus Fundell / Naturstenskonsult Fundell AB
Anders Bertilsson / Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB
Niklas Gustafsson / Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB
Susanne Gustafsson / Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB
Jonas Andersson / Norrköpings Stenindustri AB
Henrik Jonsson / Nossebro Stenhuggeri AB
Thomas Niklasson / Nossebro Stenhuggeri AB
Stefan Lindahl / Nossebro Stenhuggeri AB
Björn Asp / Orsa Stenhuggeri AB
Torsten Lenner / Orsa Stenhuggeri AB
Magnus Berglund / Petterssons Stenhuggeri AB
Kristofer Mattiasson / Stucco Maestro Sweden AB
Jimmi Svensson / Svensson Stock & Sten AB
Fredrik Nilsson / Strixen AB
Andrée Thorn / J Thorns Stenhuggeri
Andreas Axén / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Johan Ivarsson / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Jeff Kain / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Stanislaw Komperda / VE-Sten
Simon Merio / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Tonie Nenzén / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Anders Szmilichowski / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Simon Enevi Tjörnemar / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Elisabeth Ahlström / Västerviks Stenhuggeri AB
Alexander von der Pahlen / Västsvensk Stengravyr AB