En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »**************
Månadens
Medlems-
företag:
.

**************

Hitta din stenleverantör

eller
AKTUELLT:
17-04-12: OM MÄSSAN ”ARCHITECT@WORK” (STEN var där)!
17-03-24: NYTT NUMMER (1/17) AV TIDNINGEN STEN!
17-03-03: OM OFFERDALSSKIFFER I TIDNINGEN KUPÉ (Sid. 34-35)
17-02-16: ÅRETS STEN 2017 – OFFERDALSSKIFFER
17-02-09: REKORDTILLVÄXT I SVENSK STENINDUSTRI
16-10-19: VINNNAREN AV STENPRISET 2016 UTSEDD!
16-09-25: KASPER SALINPRISET OCH NATURSTEN!
16-08-11: NATURSTENSFASADER – EN HÅLLBAR SATSNING (CBI Nytt 1:16)

Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en branschorganisation för stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet NATURSTEN. Symbolen ”Natursten” används av STENS:s medlemmar och garanterar äkthet och kompetens.

Fördelar med Medlemskap / Brytningssida / Medlemsinloggning