En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

Hitta din stenleverantör

eller
AKTUELLT:
16-10-19: VINNNAREN AV STENPRISET 2016 UTSEDD!
16-10-17: NYTT NUMMER (3/16) AV TIDNINGEN STEN!
16-09-30: FINALISTERNA TILL STENPRISET 2016 UTSEDDA!
16-09-25: KASPER SALINPRISET OCH NATURSTEN!
16-08-11: NATURSTENSFASADER – EN HÅLLBAR SATSNING (CBI Nytt 1:16)
16-02-09: ÅRETS STEN 2016 – KOLMÅRDSMARMOR!!!

Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en branschorganisation för stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet NATURSTEN. Symbolen ”Natursten” används av STENS:s medlemmar och garanterar äkthet och kompetens.

Fördelar med Medlemskap / Brytningssida / Medlemsinloggning