En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

**************
Månadens
Medlems-
företag:
.


**************

Hitta din stenleverantör

eller
AKTUELLT:
17-10-19: NYTT NUMMER (3/17) AV TIDNINGEN STEN!
17-10-13: FINALISTERNA TILL STENPRISET 2017 KLARA!
17-09-22: STEN MEDVERKAR PÅ MATERIALDAGEN 171004
17-06-21: NOMINERADE TILL STENPRISET 2017!
17-05-10: STENINDUSTRIN TAR PLATS I MATERIALBIBLIOTEKET
17-05-03: KUNSKAPSSATSNING PÅ ARBETSPLATSEN I STENINDUSTRIN
17-04-12: OM MÄSSAN ”ARCHITECT@WORK” (STEN var där)!
17-03-03: OM OFFERDALSSKIFFER I TIDNINGEN KUPÉ (Sid. 34-35)
17-02-16: ÅRETS STEN 2017 – OFFERDALSSKIFFER
17-02-09: REKORDTILLVÄXT I SVENSK STENINDUSTRI

STEN är partner till MATERIALBIBLIOTEKET

Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en branschorganisation för stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet NATURSTEN. Symbolen ”Natursten” används av STENS:s medlemmar och garanterar äkthet och kompetens.

Fördelar med Medlemskap / Brytningssida / Medlemsinloggning