En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

*****************************
Följ oss på Instagram!
stenpunktse

.

Hitta din stenleverantör

eller
AKTUELLT:
19-06-12: TIO NOMINERINGAR TILL STENPRISET 2019
19-06-10: NYTT NUMMER (2/19) AV TIDNINGEN STEN!
19-06-15: INBJUDAN TILL BEUMKURS 190925-26
19-04-11: NY CERTIFIERING FÖR SÄKRARE GRAVVÅRD
19-02-28: ÅRETS STEN 2019 – ORSASANDSTEN
18-11-29: VINNARE AV STENPRISET 2018
18-09-04: KRAFTIGT ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ SVENSK NATURSTEN

STEN är partner till MATERIALBIBLIOTEKET

Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en branschorganisation för stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet NATURSTEN. Symbolen ”Natursten” används av STENS:s medlemmar och garanterar äkthet och kompetens.

Fördelar med Medlemskap / Brytningssida / Medlemsinloggning