Kinnekullekalksten – Årets Sten 2024

Den unika och historiebärande Kinnekullekalkstenen har utsetts till Årets
Sten 2024 av Sveriges Stenindustriförbund.

Sveriges stenvagga finns bokstavligen i trakterna runt Kinnekulle i Västergötland.
Kalkstenen i området bildades för ungefär 500 miljoner år sedan och stenbrytningen har pågått sedan 1000-talet, när Sverige kristnades och byggandet av kyrkor tog fart.
Stenhuggarkonsten kom till Sverige med munkarna, från länder som Frankrike och Tyskland. Den manuella brytningen pågick under
århundraden på Kinnekulle, ofta som en bisyssla till jordbruket.
– Först under 1800-talets senare hälft påbörjades den industriella brytningen av kalksten i Kinnekulle. Flera stenhuggerier grundades, några av dem var verksamma ända fram till 70-talet när konkurrensen från de stora bostadsprojektens
billigare byggnadsmaterial slog ut flertalet av dem, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.

I dag finns endast ett stenbrytande företag kvar på Kinnekulle: Thorsbergs Stenhuggeri, ett av många klassiska stenbrytande familjeföretag i Sverige.
Gustav Thor är vd och tillhör den femte generationen som driver företaget.
– Jag skrev själv en uppsats i företagsekonomi om vårt företag där jag försökte hitta en förklaring till varför just vi överlevde 70-talet. Min slutstats blev att vi hade haft tur med något större uppdrag som sträckte sig över flera år, samtidigt som vi som ett mindre familjeföretag lättare kunde anpassa oss under de tuffa åren, säger han.

Läs hela pressmeddelandet här.