En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Sten ute

Det finns många berättelser om natursten. Förutom olika tekniska
beskrivningar som branschens fackböcker bjuder på om hur den
ska läggas, brytas, slitas och renoveras är sten också ett symbol-
laddat material som målare, författare, musiker och, framför allt,
vanliga människor har funnit fängslande. ”Jag längtar stenarna
där barn jag lekt”, skriver en av de svenska nationalskalderna
Verner von Heidenstam i sitt diktverk Ensamhetens tankar och syftar
på de stora flyttblocken i närheten av barndomshemmet Olshammar
i Närke. Och visst är stenen mytisk. För den som vill läsa in övertoner
mellan geologibokens nyktra rader finns mycket att upptäcka.
Kanske kommer det sig av att berggrunden har fler erfarenheter och
flera lagrade minnen än någotannat material på jorden.
Stenen kan berätta. När människan bryter i berggrunden, öppnar sig
en bok. Där, i kalkstenen, ligger ett fossil, ett djur med styva 400 mil-
joner år på nacken. Där, i den kluvna graniten, ser vi en sida som
aldrig förut varit sedd, dagsfärsk trots att den är 1400 miljoner år gammal.
Våra medlemmar som tillverkar och levererar produkterna hjälper dig
gärna med råd och instruktioner, oavsett om du är privatkund eller proffskund.
Använd vårt Medlemsregister för att hitta lämplig leverantör.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!