En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Gravstenar

GRO – En del av Sveriges Stenindustriförbund

I menyn till vänster finner du information knutet till Gravvårdsfirmornas Riksorganisation,
GRO (En del av Sveriges Stenindustriförbund, STEN).

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!