Stenindustrin välkomnar Arbetsmiljöverkets utvärdering av kvartsitkompositer

Australien inför i juli, som första land världen, ett stopp för produktion och bearbetning
av kvartskomposit (engineered stone), bland annat med hänvisning till en förhöjd risk att drabbas av silikos för den arbetar med materialet.
Nu meddelar även Arbetsmiljöverket att man först kommer att analysera de studier som ligger till grund för Australiens beslut och därefter bestämma sig för hur man ska agera vidare.

Flera av Sveriges Stenindustriförbunds medlemmar arbetar i dag med montering av kvartskompositer, som inte minst är vanliga i form av till exempel bänkskivor.
– Vi och våra medlemmar har följt detta noga sedan det förra året blev känt att Australien planerade att införa ett förbud. Vi följer förstås även med mycket stort intresse Arbetsmiljöverkets fortsatta analys för att få deras bedömning, säger Kai Marklin,
ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.

Läs hela Pressmeddelandet här.