Återbrukade gravstenar ökar

Svt Dalar­na har besökt Orsa Sten­hug­ge­ri
Caro­li­ne Len­ner på Sten­hug­ge­ri­et i Orsa: ”Efter­frå­gan på åter­bru­ka­de grav­ste­nar ökar defi­ni­tivt”.
Var fem­te grav­sten som sten­hug­ga­re arbe­tar med är åter­bru­kad, visar en under­sök­ning som Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund gjort. Det är en kon­se­kvens av att det bli­vit allt mer popu­lärt att åter­an­vän­da grav­ste­nar.
– Det är fler som tän­ker mil­jö­med­ve­tet, säger Caro­li­ne Len­ner, vd på Orsa sten­hug­ge­ri.
Se insla­get här.