En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenpriset

Nominera till Stenpriset 2019
Dags att nominera till Stenpriset 2019!
Sista dag är 17/5 2019.
Pressmeddelande – Nominera till Stenpriset 2019!
Blankett – Nominera till Stenpriset.

Stenpriset är…
”Det är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till projekt i Sverige där natursten
använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.”