utemiljö byggnad gravstenar

Tidningen Sten

Sten 2-2024

I det­ta finns artik­lar om allt från det “Mik­ro­sko­pis­ka per­spek­ti­vet” till “Skogs­kyr­ko­går­den”! Läs även om sten­sof­fan i Eke­bergs­mar­mor som finns i Akal­la. Vi rap­por­te­rar även från tred­je för­sö­ket med ny fasad till Fin­landi­a­hu­set i Helsing­fors. De nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2024 pre­sen­te­ras ock­så.
Vi vill ock­så pas­sa på att öns­ka en SKÖN SOMMAR!

Läs senaste numret på E•magin.

Mer om senaste numret.

Senaste nytt från stenindustrin

Proffs

Från inköp till besiktning

Här hittar du som arbetar ­professionellt med natursten all nödvändig fakta.
Läs mer: Stenhandboken och Dokument.

Frågor & Svar

Hjälp, min man spillde rödvin på marmorskivan!

Lugn, vi vet hur du bäst vårdar din sten.
Läs mer.