utemiljö byggnad gravstenar

Tidningen Sten

Sten 1-2024

Årets Sten 2024 är…
Kin­ne­kul­le­kalk­ste­nen! Vi berät­tar i det­ta num­mer om hur ste­nen bryts och används. Konst­nä­ren Anna-Malin Anders­son bju­der på STENFIKA på Lil­je­val­chs vår­sa­long! Influ­e­ra­ren Ken­za visar i det­ta num­mer upp sitt som­mar­hus­kök — Läs och bli inspi­re­rad!
Givet­vis finns det myc­ket, myc­ket mer i num­ret…
Trev­lig läs­ning!

Läs senaste numret på E•magin.

Mer om senaste numret.

Senaste nytt från stenindustrin

Proffs

Från inköp till besiktning

Här hittar du som arbetar ­professionellt med natursten all nödvändig fakta.
Läs mer: Stenhandboken och Dokument.

Frågor & Svar

Hjälp, min man spillde rödvin på marmorskivan!

Lugn, vi vet hur du bäst vårdar din sten.
Läs mer.