Sten 1-2018

Inredningstemat går nästan som en röd tråd genom hela detta nummer. Vi får träffa inredningsarkitekt Jonas Bohlin och höra hans tankar om sten. Årets Sten 2018 - Grå Bohus presenteras och Stenbrottet denna gång är Kappelshamn på Gotland.

E-magin: Länk

Hela tidningen: PDF

Delar av tidningen:
Stenbrottet Kappelshamn
Lärorik Stenkonst (Jelena Rundqvist)

Årets Sten 2018 (Grå Bohus)

Bohlin börjar om (Jonas Bohlin)

Öppnar i oktober (Nya Nationalmuseum)

Bordsbeställning (Per Söderberg)

Kraftverk med barutsikt (The Steam Hotel)

Stekhet kökstrend

Stenen i kulturmiljö

När kommer Sten?

Fyll i ditt namn och din mailadress om du vill få info om när ett nytt nummer av Tidningen Sten är ute!

Äldre nummer