En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Senaste numret av Tidningen Sten

Klicka på tidningen till vänster för att läsa!
I detta nummer hittar du artiklar om:
Stenbrottet Rabbalshede
Besiktat och klart (Suzanne Edström)
Uppsala säkrar framtiden
Panoramaterassen
Slussens hjärta av sten
Ny sten i fädrens spår
Skånska steg
Semifinal i Stenpriset
Rätt utförd överbyggnad sparar miljoner!

Klicka här för tidningen i vanligt PDF-format!

I menyn ute till vänster kan du hämta enstaka artiklar,
gamla nummer (Tidningsarkiv) samt prenumerera.

Preliminär utgivning 2018: 14 mars, 13 juni, 30 september samt 12 december.

Om du har synpunkter, kontakta:
Ansvarig utgivare: Kai Marklin (kai@sten.se)