En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Senaste numret av Tidningen Sten

Klicka på tidningen för att läsa!
I detta nummer hittar du artiklar om:
Stenbrottet Steninge
Rosad Stenhuggare (Phillip Rose)
Stenpriset till Nationalmuseum
Stenstaden i Stockholm
Nordiska Museet
Gantofta
Borgholms Kyrka
Kungälvs Resecentrum
Skogsvilan
Finlandiahuset

Klicka här för tidningen i vanligt PDF-format!

I menyn ute till vänster kan du hämta enstaka artiklar,
gamla nummer (Tidningsarkiv) samt prenumerera.

Preliminär utgivning 2019: mars, juni, september samt december.

Om du har synpunkter, kontakta:
Ansvarig utgivare: Kai Marklin (kai@sten.se)