En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Senaste numret av Tidningen Sten

Klicka på tidningen till vänster för att läsa!
I detta nummer hittar du artiklar om:
Stenbrottet Kappelshamn
Lärorik Stenkonst (Jelena Rundqvist)
Årets Sten 2018 (Grå Bohus)
Bohlin börjar om (Jonas Bohlin)
Öppnar i oktober (Nya Nationalmuseum)
Bordsbeställning (Per Söderberg)
Kraftverk med barutsikt (The Steam Hotel)
Stekhet kökstrend
Stenen i kulturmiljö

Klicka här för tidningen i vanligt PDF-format!

I menyn ute till vänster kan du hämta enstaka artiklar,
gamla nummer (Tidningsarkiv) samt prenumerera.

Preliminär utgivning 2018: 14 mars, 13 juni, 17 oktober samt 12 december.

Om du har synpunkter, kontakta:
Ansvarig utgivare: Kai Marklin (kai@sten.se)