En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Senaste numret av Tidningen Sten

Klicka på tidningen till vänster för att läsa!
I detta nummer hittar du artiklar om:
Mångsbodarna (Älvdalskvartsit)
Restaureringskonsulten (Ingvar Hedenrud)
Stenprisvinnaren 2017
Smart Stenekonomi
Fasad i Flammor
Kumla nästa
Färdiga Fasadverk
Ett Öppnare Näringsliv (Näringslivets Hus)
Översvämningsrisk minskar med ny teknik
Uppsala först ut med Klimatkrav

Klicka här för tidningen i vanligt PDF-format!

I menyn ute till vänster kan du hämta enstaka artiklar,
gamla nummer (Tidningsarkiv) samt prenumerera.

Preliminär utgivning 2018: 14 mars, 13 juni, 17 oktober samt 12 december.

Om du har synpunkter, kontakta:
Ansvarig utgivare: Kai Marklin (kai@sten.se)