En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Nytt nummer av tidningen Sten »

 

Senaste numret av Tidningen Sten

I detta nummer (med ny layout mm!) hittar du artiklar om:
Stenpriset visar på stor bredd
Bokbindaren
Gert Wingårdh
Krematoriet i Kalmar
PM & Vänner Hotel

Klicka på omslaget till vänster att öppna/läsa tidningen!
Klicka här för att öppna/läsa tidningen i vanligt PDF-format!

I menyn ute till vänster kan du hämta enstaka artiklar, gamla
nummer (Tidningsarkiv) samt prenumerera.

Om du har synpunkter, kontakta:
Ansvarig utgivare: Kai Marklin (kai@sten.se)