En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Senaste numret av Tidningen Sten

Klicka på tidningen till vänster för att läsa!

I detta nummer hittar du artiklar om:
Beskiktningsnestorn
Mästerhuset
Max IV
Ture No. 8
Petter Hauffman
Almentorget
Nationalmuseum
Stenprisfinalisterna

Klicka här för tidningen i vanligt PDF-format!

I menyn ute till vänster kan du hämta enstaka artiklar,
gamla nummer (Tidningsarkiv) samt prenumerera.

Preliminära utgivningsdatum 2015 är: 16 mars, 15 juni, 21 september samt 14 december.

Om du har synpunkter, kontakta:
Ansvarig utgivare: Kai Marklin (kai@sten.se)