En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

Stenkartotek

Välj stentyp här:

Svenskt Stenkartotek utges av Sveriges Stenindustriförbund, STEN, och består av ”blad” med färgbilder och tekniska data på svenska stensorter. Svenskt Stenkartotek ingår i Stenhandboken.

Nedanstående förteckning över stensorter som ingår i Svenskt Stenkartotek är aktuell i juni 2011. Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför dessa bilder endast som vägledning vid val av färg. Provningsvärden på olika stensorter är direkt jämförbara endast om samma provningsnorm har tillämpats.

Stenkartoteket