Offerdalsskiffer

Användningsområde: Byggnadssten. Golv, trappor, fasader, markbeläggning, mm. Gravvårdar

Producent: Minera Skiffer AB
Odenskogsvägen 1
831 48 Östersund
Mer info

Ladda ner faktablad: