Minera Skiffer AB

Adress: Odenskogsvägen 1
831 48 Östersund

Besöksadress: -

Telefon: 063-208 60
Mobil:
Fax: 063-216 47

E-Post: info@mineraskiffer.no
Hemsida:  http://www.mineraskiffer.se

Levererar:
Trädgårdsten
Byggsten
Gravstenar

Bryter:
Skiffer