Skogsvillan vinner Stenpriset 2023

Stenpriset 2023 tilldelas Josefine Kastberg och Arkkas Arkitekter för gestaltningen av Skogsvillan, på uppdrag av en privat beställare. Stenen både förankrar huset och före-nar en familjs önskan om en livstil i avskildhet, i samspel med naturen.

Stenpriset delas årligen ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där na-tursten använts enligt prisets kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande. Vinnaren år 2023 är en privatbostad döpt till Skogsvillan, ett rustikt stenhus byggt på en avlägsen skogs-tomt, intill en sjö i västra Sverige. Beställaren är en privatperson som vill vara anonym.
– En önskan om avskildhet och att utgå från platsens natur var ett tydligt önskemål från famil-jen, säger Josefine Kastberg, ansvarig arkitekt vid Arkkas Arkitekter.

Läs hela Pressmeddelandet här!