Tre finalister gör upp om Stenpriset 2022

Bomhus askgravlund i Gävle, gågatan i Uppsala och Ångefärjeparken i Helsingborg är de tre finalisterna som tävlar om Stenpriset 2022.
Stenpriset delas ut varje år och belönar ett projekt i Sverige där natursten använts på
ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt! Årets tre finalister utmärks av att arkitekterna
låtit de olika stensorternas naturliga uttryck och variation sätta tonen för projektet,
säger Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund och juryordförande.
– Vi möter Älvdalskvartsitens levande ådring, Hallandsgnejsens böljande penseldrag
och Bohusgranitens förmåga att skapa skiftningar och mönster. Alla tre projekten
sammanfattar naturstenens varierande funktioner och estetiska beständighet jämfört
med andra material.

De tre finalisterna: Askgravlunden i Bomhus kyrka i Gävle, Gågatan i Uppsala och Ångfärjeparken i Helsingborg.

Läs hela Pressmeddelandet här.