Stenprisfinalister 2021

Nu är finalisterna till Stenpriset 2021 utsedda!
Stenprisets jury har utsett fyra projekt som slutkandidater till Stenpriset 2021.
– Kvartetten lever upp till prisets kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.

Nominerade projekt:
Rosettfönster Linköpings domkyrka

Den nya rosettfönstret i Linköpings domkyrka är ett exempel på hur den moderna CNC-tekniken och det traditionella hantverket samverkar. Originaldelen, som tillverka-des på 1300-talet, är utbytt mot helt nytt fönster i kalksten från Borghamn. Produkt-ionschefen Tim Ericsson vid Borghamns Stenförädling bedömer att närmare 300 ar-betstimmar lagts på restaureringen av fönsterpartiet.

Fyrtornet Lidingö
”Lidingös första skyskrapa” är ritat av av Wingårdhs arkitektkontor och ett nytt land-märke i stadsdelen Dalénum, vid Saltsjön i Stockholms inlopp. Punkthuset – ”Skyskrapan” – mäter 22 våningar och har en fasadyta som är cirka 4800 kvadratme-ter, klädd med den norska skiffersorten Otta Rost.

Stora torg Eslöv
Stora torg är ett av Eslövs stora offentliga rum – hjärtat och navet i stadskärnan. Med små medel som nivåskillnader, vegetation och markmaterial i bland annat natursten har man skapat mindre utrymmen och en större intimitet i vad som tidigare uppfatta-des som ett öppet och ödsligt torg.

Minnenas golv, Nordstan Göteborg
Det nya golvet i köpcentret Nordstan i Göteborg består av Tossene Grå Bohus granit och Nero Assoluto. Knutpunkterna har lyfts fram med ett granitmönster där cirka 350 mässingsbrickor är infällda i golvet med ingraverade förnamn på göteborgare genom århundradena. Golvet och brickorna bildar en berättelse om Göteborgarnas historia och påminner om de miljoner människor som i tidigare vandrat runt i Nordstan.

Läs hela pressmeddelandet här.