Stenpriset 2021 tilldelas Linköpings stift

Stenpriset 2021 går till Linköpings stift för ett både mångårigt och högklassigt arbete med att restaurera Linköpings domkyrka – Sveriges största stenkyrka.

Stenpriset delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.
– Det är en fantastisk kulturhistorisk gärning som Linköpings stift bedriver. Arbetet har blivit en viktig kunskapsbank för framtida generationer som ska arbeta med och restaurera gamla stenbyggnader, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund och jurymedlem.

Läs hela pressmeddelandet här.