Stenbrott

Här finns info om STENs Medlemsföretags Stenbrott. STENs medlemsföretags 46 Svenska stensorter bryts på 20 olika platser i Sverige.
Granit/Granitliknande, Marmor, Kalksten och Kvartsitskiffer samt Sandsten är alla representerade här.
Info om respektive stensort finns under ”Stensorter”.

Stenbrott Stensort Brytande företag
Alböke Alböke Kalksten Mysinge Stenhuggeri
Borghamn Borghamnkalksten Borghamnsten / Borghamns Stenförädling
Broberg Broberg röd Bohusgranit Hallindens Granit
Brunflo Jämtlandkalksten Dala Sten
Brännlyckan Brännlyckan Marmor Borghamnsten
Ekeberg Ekebergsmarmor Borghamnsten
Grytan Jämtlandkalksten Sjöströms Stenförädling/Jämtlandskalksten
Kappelshamn Kappelshamn Kalksten Slite Stenhuggeri
Malungsgruvan Orsasandsten Orsasten
Moheda Moheda svart Diabas Hallindens Granit
Mångsbodarna Älvdalskvartsit Wasasten
Norrvange Norrvange Kalksten Slite Stenhuggeri
Offerdal Offerdalsskiffer Minera Skiffer
Oxåker Kolmårdsmarmor Borghamns Stenförädling
Rabbalshede Silver grå Bohusgranit Hallindens Granit
Skarstad Skarstad röd Bohusgranit Hallindens Granit
Stenninge Öländsk Kalksten (Grå) Sjöströms Stenförädling
Svenstorp Svenstorp Hallandiagnejs Hallindens Granit
Thorsberg Kinnekulle Kalksten Thorsberg
Tossene Tossene grå Bohusgranit Hallindens Granit
Tranås Tranåsgranit (Classic) Hallindens Granit