Silver Grå Bohus

Användningsområde: Byggnadssten, tex fasader, golv, bänkskivor. Markbeläggning. Gravvårdar.

Producent: Hallindens Granit AB
Skarstad 501
454 92 Brastad
Mer info

Ladda ner faktablad: PDF

Silver Grå Bohus, Finslipad
Silver Grå Bohus, Flammad
Silver Grå Bohus, Krysshammrad
Silver Grå Bohus, Råkilad