Silver Grå Bohus

Användningsområde: Byggnadssten, tex fasader, golv, bänkskivor. Markbeläggning. Gravvårdar.

Producent:
Hallindens Granit AB
Skarstad 501
454 92
Brastad
Mer om företaget.

Ladda ner faktablad: PDF
Silver Grå Bohus, Finslipad

 

Silver Grå Bohus, Flammad

 

Silver Grå Bohus, Krysshammrad

 

Silver Grå Bohus, Råkilad