Öland Grå G1 S

Användningsområde: Murar, kantsten, gatsten, stolpar, hällar, trappor, ut- och invändig väggbeklädnad, golv, inredningar, monument och gravvårdar. Särskilt lämplig för råkilat utförande

Producent: Sjöström Stenförädling AB
Kalkstensgatan 1
387 92 Borgholm
Mer info

Ladda ner faktablad: PDF