Kolmårdsmarmor OX

Användningsområde: Byggnadssten: Golv, trappor, väggbeklädnader, fönsterbänkar samt köks- och badrumsinredningar.

Producent: Borghamns Stenförädling AB
Stenvägen 6
592 93 Borghamn
Mer info

Ladda ner: