Jämtland Svart

Användningsområde: Byggnadssten. Golv, trappor, fönsterbänkar, väggbeklädnader

Producent: Dala Sten AB
Kalkbruket
521 62 Stenstorp
Mer info

Ladda ner faktablad: