Ekeberg Ljus

Användningsområde: Byggnadsmaterial: Golv, trappor, ut- och invändig väggbeklädnad, fönsterbänkar, mm

Producent: Borghamnsten AB
Borghamnsvägen 3
592 93 Borghamn
Mer info

Ladda ner faktablad: PDF