Älvdalskvartsit

Användningsområde: Byggsten. Gravvårdar.

Producent: Wasasten of Sweden AB
Mångsbodarna
796 99 Älvdalen
Mer info

Ladda ner faktablad: PDF

Slipad
Flammad
Råkluven