Unga vill ha traditionell grav med sten

Unga människor vill i klart högre omfattningen än äldre ha en traditionell gravplats. Skillnaden blir ännu större när det handlar om hur man ser på anhörigas gravplats. Det visar en Novusundersökning genomförd på uppdrag av Sveriges Stenindustriförbund.
Hur vi vill bli begravda är en oåterkallelig fråga som alla ställs inför och i dag finns flera alternativ än tidigare att välja mellan för den som står inför ett sådant beslut. Nya traditioner uppstår och gamla utmanas. Kyrkogårdarna ska tillgodose många olika önskemål och trosriktningar. Sveriges Stenindustriförbund har därför låtit genomföra en Novusundersökning där man dels frågar hur vi ser på vår egen begravning, dels frågar hur vi ser på begravningar för våra anhöriga.
– Det har vad vi känner till aldrig gjorts en liknande undersökning. Våra medlemmar som arbetar med gravvårdar möter i sin vardag människor som står inför många personliga avväganden och samtidigt inte alltid har en klar bild av vilka alternativ som finns, säger Kai Marklin, ordförande för Sveriges Stenindustriförbund.
– För många är det svårt att veta vad som till exempel är skillnaden mellan en minneslund och en askgravplats, och vilka möjligheter man har att lämna minnesgåvor etcetera på platsen.
Läs hela pressmeddelandet här.