Svenstorp Hallandia – Årets Sten 2023

Årets Sten 2023 är Svenstorp Hallandia – en representant för den unika Hallandsgnejsen som både är naturens eget konstverk och ett geologiskt världsarv.
Hallandsgnejsen, eller Hallandia som den oftast kallas som byggnadssten, har skapats genom två bergskedjebildningar (metamorfoser). Granit och gnejs består i praktiken av samma mineraler. Något förenklat kan man säga att gnejs är en form av granit som ”bakats om” i berggrunden två gånger. Vid andra baket för 1000 miljoner år sedan uppstod gnejsen.
Läs hela pressmeddelandet här!