STENs Designpris 2022 utdelat!

Den 13/9 2022 delade Ordförande för STEN ut Designpriset 2022 på Malmö Universitet.
Ebba Dahlgren fick ta emot priset för sitt bidrag ”Stenkvarnen”.
Juryns motivering lyder:
Stenkvarnen är ett verktyg som tjänat människan genom alla tider i alla kulturer.
När Ebba Dahlgren utgår från traditionen och förnyar den synliggör hon ett tidlöst behov i sin tydligaste form. Dessutom påminner hon oss om att vägen till en hållbar framtid ligger i våra egna händer.

Louan Wang fick dessutom motta ett Hedersomnämnande för sitt bidrag ”Between the Lines”.
Läs mer om STENs Designpris i STEN 2/22:

Sten 2-2022