Stenpriset tilldelas Karavan för Uppsalas gågata

Arkitektkontoret Karavan vinner Stenpriset 2022 för omgestaltningen av den södra gågatan i Uppsala.

Stenpriset delas årligen ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts enligt prisets kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande. Det har sällan varit enklare att utse en vinnare, understryker Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund:
– Karavan har tillsammans med Uppsala kommun satt en ny och imponerade nivå för stenarbeten i våra svenska stadskärnor. Södra gågatan är det goda exemplet som vi alla kan lära av. Men vinnarna är i slutänden så många fler, inte minst stadens befolkning som med den omgestaltade gågatan fått en hållbar, levande och välkomnade mötesplats för framtida generationer, säger Kai Marklin.
Kristina Ehrstedt är chefsarkitekt och en av Karavans grundare:
– Vi är väldigt glada över priset! Att staden valt att verkligen satsa på kvalitativa och hållbara material tror vi är rätt väg i arbetet med att skapa en attraktiv och levande innerstad. Vi ville skapa en tidlös och lågmäld markbeläggning som fungerar med stadens brokighet över lång tid.
– En stor del i att resultatet blivit så bra handlar också om att mycket tid ägnats åt förankring och dialog med de många berörda kring gågatan under processens gång.
Där har Uppsala kommuns projektledare Helena Brämerson Gaddefors haft en viktig roll. Det har varit en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, Citysamverkan, polis och räddningstjänst med flera som alla bidragit till resultatet.
Läs hela Pressmeddelandet här.