Stenindustrin ökade under pandemin

Sveriges Stenindustriförbunds medlemmar har klarat pandemiåret 2020 bra. En klar majoritet som svarat på en medlemsenkät ökade omsättningen under året. Förväntningarna är inte lika höga för 2021, men merparten tror ändå på en oförändrad eller ökad omsättning. Det återspeglas även i rekryteringsbehoven.
23 företag har svarat på en konjunkturenkät som Sveriges Stenindustriförbund skickade ut under januari och februari till ett urval av medlemsföretag som bryter och förädlar sten. De motsvarar närmare en fjärdedel av medlemsföretagen.
Läs hela pressmeddelandet här.