Stenindustrin inrättar designpris för studenter

Våren 2021 kommer Sveriges Stenindustriförbund i samarbete med produktde-signutbildningen på Malmö universitet att genomföra en designtävling som vänder sig till studenter som går kursen materialdriven design – MDD.

– Syftet är att både öka kunskapen om natursten och materialets egenskaper samt möjligheter. Vi har traditionellt varit väldigt fokuserade på sten som ett byggnads-material i Sverige, men internationellt är stendesign en mycket stor marknad. Dessu-tom ligger stendesign i teknikens framkant och visar att verkligen allt kan tillverkas i sten, säger Kai Marklin, ordförande för Sveriges Stenindustriförbund.

Pressmeddelande