Sten och trä toppar svenskarnas miljöval

Sten och trä ligger klart i topp när svenskarna får svara på vilka byggnadsmaterial
de förknippar med ett bra miljöval. Det visar en färsk Novusundersökning
som genomförts på uppdrag av Stenindustrins Forskningsinstitut.

Trä och sten – två naturmaterial ligger i topp när svenska folket fått svara på vilka
byggnadsmaterial de förknippar med ett bra miljöval. De svarande har fått ange flera
alternativ där övriga är glas, betong, stål, plast eller annat.
– Det är en markant skillnad mellan trä och sten och övriga material, säger Kai Marklin,
ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.

Läs hela pressmeddelandet här.