Sakkunniga säkrar stenkompetensen

Tre besiktningsmän blir fem sakkunniga när Sveriges Stenindustrier utökar sin stab av stenkonsulter.
– Vi blir mer flexibla och löser samtidigt en generationsväxling bland landets främsta stenexperter, säger Kai Marklin, ordförande för Sveriges Stenindustriförbund.
Besiktningsmän är en bristvara i de flesta branscher, stenindustrin är inget undantag. Nyrekryteringen har varit en svår nöt att knäcka.
– Vi har haft en byggboom i Sverige de senaste tio åren och efterfrågan på duktiga stenkonsulter med bred kompetens har ökat. Samtidigt har vår organisation inte resurserna som krävs att upprätthålla en omfattande utbildning som krävs för en certifiering, säger Kai Marklin.
Det finns redan en stor kompetens inom byggnadssten i Sverige, understryker han. Men personerna är ofta knutna till företag och organisationen eller har uppdrag som kolliderar med rollen som besiktningsman.
För att lösa behovet har förbundet i stället satt samman en expertgrupp, som till en början består av fem stycken erkänt duktiga stenkonsulter som samtliga får det övergripande epitet sakkunnig. Ambitionen är att gruppen ska utökas successivt, förtydligar Kai Marklin.
– Som sakkunnig stenkonsult kan du också gå in som rådgivare vid till exempel upphandlingar, och vid eventuella tvister av juridisk natur kan du inkallad som just sakkunnig av någon av parterna, säger han.
Magnus Fundell är sedan tidigare en av förbundets besiktningsmän, och har i grunden en besikt-ningsutbildning via Svenska ingenjörernas riksförbund (SRB).
– För mig innebär förändringen i praktiken att jag får en bredare roll. Jag kan agera både som traditionell besiktningsman eller ta ett uppdrag där jag som sakkunnig till exempel bistår en beställare som ska välja mellan olika stensorter, säger han.
Sakkunniga utsedda av Sveriges Stenindustriförbund:
Jan Anders Brundin (Alla områden)
Magnus Fundell (Byggnad Inne och Ute)
Anders Junghage (Utemiljö)
Thomas Håkansson (Utemiljö)
Göran Andersson (Utemiljö)

Pressmeddelande