Stelbent regelverk riskerar slå ut svensk stenindustri

Debattartikel 2023-02-28 från Sverige Stenindustriförbund

FÖR FRI PUBLICERING: Både den offentliga och den privata marknaden skriker
efter närproducerade bygg- och anläggningsmaterial som ger små klimatavtryck
och kan återbrukas. Natursten är ett fantastiskt material som med
råge uppfyller de kraven. Men för att möta den ökade efterfrågan måste stenen
få brytas. Allt tuffare tillståndskrav riskerar nu att slå ut en av Sveriges äldsta
näringar när den behövs som mest, skriver Kai Marklin, ordförande för Sveriges
Stenindustriförbund.

Tillståndsprocessen för att starta ett nytt stenbrott i Sverige eller att förlänga ett befintligt
tillstånd är minst sagt besvärlig. Processen tar ofta många år och innehåller
allt från olika typer av miljöprövningar till ekonomiska garantier. Till råga på allt gör
landets länsstyrelser ofta väldigt olika tillståndsbedömningar, vilket inte sällan försvårar
både strategiska beslut och långsiktiga satsningar. Därför startas i praktiken inte
heller några nya stenbrott i dagens Sverige.

Sveriges stenindustri är uppbyggd av små företag, ofta familjeägda, som varit verksamma
i generationer. De förvaltar inte bara en unik näringsverksamhet, Svensk
natursten är också en del av vårt gemensamma kulturarv. Se dig omkring och du
kommer att upptäcka hur mycket sten som i århundraden varit en bokstavlig byggsten
i våra städers arkitektur och offentliga miljöer!

Det är just de små familjeägda företagen som nu kläms åt allt hårdare när större aktörer
får utgöra den allt mer mer trubbiga och gemensamma måttstocken för alla typer
av täktverksamhet. Förra årets tillståndscirkus runt Cementa är ett typexempel.
Cementa omsätter betydligt mer än hela svenska stenindustrins cirka 2 miljarder, och
sysslar med en helt annan typ verksamhet än det lilla företaget som levererar stenen
till bänkskivan i köket eller gatstenen på torget.

Ett redan hårt ansatt familjeföretag i stenindustrin har av lätt begripliga skäl
mycket svårt att avsätta samma tid eller ekonomiska resurser till ansökningshandlingar
och processer som Cementa – ändå är det just vad som förväntas.

Vi i Sveriges Stenindustriförbund har inget emot en kontroll av stenbrotten men det
måste finnas en rimlighet och ett rättviseperspektiv. Nuvarande regelverk riskerar att
slå ut de mindre lokala familjeföretagen inom stenindustrin. Och finns inte någon brytande
verksamhet i Sverige, så ökar risken för att de tillverkande stenföretagen i nästa
led också försvinner. Totalt handlar det om cirka 1 500 arbetstillfällen.

Utan svenska stenbrott återstår bara att importera natursten – en väg som knappast
leder till ett klimatsmart samhälle. Vår bransch har som mål att uppnå en fossilfri
produktion
redan år 2029. Flera av våra medlemsföretag har redan nått dit, ett arbete
som nu riskerar att raseras.

Vi uppmanar alltså våra beslutsfattare och politiker att se över hur tillståndsprocessen
hanteras i Sverige! I dag är det på väg att bli en mycket orättvis
kamp – en Goliat som vinner över David.
Ska vi ha vi en inhemsk produktion och förädling av svensk natursten måste vi
också få möjlighet bryta stenen. Några alternativ finns inte.

Mer info och frågor:
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund
tel: 070-59 471 95 kai@sten.se

Debattartikeln som PDF.