Praktik och jobb i Stenindustrin

I detta dokument kan du se vad man kan jobba med i naturstensbranschen och exempel på företag som erbjuder praktikplatser.
STENs Praktikpool.
Dokumentet uppdateras löpande.
/Kai