Praktik och jobb i Stenindustrin

I det­ta doku­ment kan du se vad man kan job­ba med i naturstens­bran­schen och exem­pel på före­tag som erbju­der prak­tik­plat­ser.
STENs Prak­tik­pool.
Doku­men­tet upp­da­te­ras löpan­de.
/Kai