Nominera till Stenpriset 2021 – senast 21 maj

Från moderna inredningsdetaljer till monumentala historiska projekt! Det har blivit dags att nominera ditt favoritprojekt till Stenpriset 2021. Priset belönar arkitekten eller skaparen bakom ett aktuellt projekt i Sverige där natursten an-vänts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt!

– Det är mycket enkelt att nominera ett projekt. Skicka ett mejl till mig med ett un-derlag. All information finns på sten.se! Senast 21 maj vill vi ha nomineringarna, säger Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund.
År 2020 blev den nya Obelisken vid Slottsbacken vinnare med motiveringen att den visar att inga utmaningar är omöjliga och att allt är möjligt att genomföra i sten.
– Stenpriset har genom åren lyft fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö. Obelisken manifesterade stenens kulturhistoriska roll och framtida möjligheter, säger Kai Marklin.

Tidigare vinnare:
2020: Obelisken på Slottsbacken – ett ”omöjligt uppdrag” som flyttat fram gränsen för vad svensk stenindustri kan åstadkomma när alla samarbetar.
2019: Joyn Studio – Restaurant Frantzéns trestjärniga meny samspelar med en lika trestjärnig inredning.
2018: Wingårdh arkitektkontor och Wikerstål arkitekter för modernisering av
Nationalmuseum.
2017: Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur, och Kristina Menyes Nyman, Stock-holm stad – omgestaltning av Brunkebergs torg, Stockholm.
2016: Konstnären Pål Svensson – konstverket Utblick/Insikt i Malmö.
2015: Thorbjörn Andersson och PeGe Hillinge vid Sweco Arkitekter – Sjövikstorget i
stadsdelen Årstadal i södra Stockholm.

Mer info och frågor:
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund
tel: 070-59 471 95 kai@sten.se