Natursten på uppfarten – om svensken får välja

Sex av tio svenskar tycker att naturstenshällar eller gatsten är den finaste
markbeläggningen på en garageuppfart. Det visar en färsk Novus-undersökning
som genomförts på uppdrag av Sveriges Stenindustriförbund.

Natursten är det klart mest populära alternativet när svenskarna får välja vilken
markbeläggning som de tycker är finast på en garageuppfart. Det svarande i undersökningen
har bara fått välja ett alternativ av följande: plattor i natursten, gatsten,
grus, asfalt, betongplattor, gjuten betong och annat. Klart mest populärt är plattor/hällar
i natursten med 39 procent. Därefter kommer gatsten med 18 procent.

Läs hela pressmeddelandet här.