Gotländskt stenföretag tar strid om varumärke

En större tillverkare av granitkeramikplattor har varumärkesskyddat en av sin produkter som säljs under namnet Norrvange. Det har fått Slite stenhuggeri att agera juridiskt eftersom man dels äger kalkstensbrottet Norrvange på Gotland, dels säjer den kalksten som bryts där under samma namn.

– Vårt ombud har skickat ett krav på ett tillbakadragande av varumärkesskyddet eller att de registrerar över det på oss, säger försäljningschef Pernilla Lövgren.
Det nuvarande situationen har enligt henne lett till flera komplikationer, för både Slite stenhuggeri och vanliga konsumenter.
– Kunder har vänt sig till oss i tron att de köpt Norrvange-kalksten när de i själva ver-ket köpt en keramik. De känner sig lurade.
Tillverkaren har än så länge inte återkommit med något svar på Slite Stenhuggeris begäran.
– Vi står helt bakom Slite stenhuggeri i den här frågan. Det är viktigt för branschen att vi får utrett om man får kopiera unika svenska stensorter både till utseende och namn till ett annat material, och sedan sälja produkten för liknande användning under ett varumärkesskydd, säger Kai Marklin, ordförande Sveriges stenindustrier.

Pressmeddelande.