Årets Sten 2021 – Moheda Svart

Diabasen är kronjuvelen inom svensk stenindustri och Sveriges Stenindustriförbund har utsett Moheda Svart till Årets Sten 2021.
Sveriges Stenindustriförbund utser varje år en svensk stensort till Årets Sten.
– Vi vill både uppmärksamma ett fantastiskt byggnadsmaterial och sätta stenen i en kulturhistorisk kontext, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.
Diabas kallas ”det svarta guldet” bland svenska stensorter och är känd i hela världen. Svensk dia-bas återfinns bland annat i Empire State Building och minnesmärket vid World Trade Center.
Dibasen har unika egenskaper i både nyanser och hårdhet. Som andra graniter tillhör den de magmatiska bergarterna. Den typiska svärtan kommer från pyroxen och små korn av järn- och titanoxid.
När Hallindens Granit för några år sedan återupptog brytningen i det gamla brottet i Hössjö utan-för Moheda i Alvesta kommun var det ett kvitto på den stora efterfrågan på stenen, inte minst internationellt.
– Bristen på diabas på marknaden som bidrog till vårt beslut att återuppta brytningen som då hade legat nere sedan 70-talet, säger Jörgen Lundgren, vd för Hallindens Granit.

Pressmeddelande