GeoPro AB

På GeoPro finns erfarenhet från sten- och ballastindustrin av såväl försäljning som produktion samt från myndighetsutövning. Det är erfarenheter som ger GeoPro en djup förståelse för både industrins och myndigheters villkor och drivkrafter som i sin tur kan vara värdefulla erfarenheter och insikter för att nå framgång i såväl ansökningsprocessen som i övrig projektledning.

Adress: von Platensgatan 8
553 13 Jönköping

Besöksadress: von Platensgatan 8

Telefon: 036-128020
Mobil: 0707-12 80 25
Fax: -

E-Post: info@geopro.se
Hemsida: http://www.geopro.se

Levererar:
Konsulttjänster

Bryter: