Nominerade till Stenpriset 2020

Sju projekt nominerade till Stenpriset 2020

Från obelisker till återbruk! Juryn har i år valt ut sju projekt som lever upp till Stenprisets tre kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande!

– Priset premierar en helhetssyn och en djupare förståelse för materialets möjligheter. Kärnvärdena ger breda tolkningar: nyskapande finns i traditioner och god arkitektur ger alltid hållbarhet, säger Kai Marklin, juryordförande och ordförande i Sveriges Ste-nindustriförbund.
Tävlingsjuryn kommer härnäst att välja ut tre finalister som presenteras efter somma-ren. I slutet av året utses vinnaren.

De sju nominerade:

Hagatorget
Anrika Hagatorget i Karlstad har fått ett ansiktslyft och blivit stadens ”nya vardags-rum”. Torgets nya stenbeläggning har hämtat inspiration från den traditionella trasmat-tan och andra textilhantverk, och mönstren får en nyckelfunktion för omställningen till ett ombonat rum.

Intermezzo
Intermezzo är namnet på Anders Krügers konstnärliga helhetsgestaltning av Chopins – Centrum i Huddinge för Operation och Intervention – atriumgård vid Nya Karo-linska. Verket bildar både ett gemensamt uppehållsrum och ett inspirerande blickfång. Golvornamentet består av tre granitsorter. Plattorna är formatsågade med aquajettek-nik och golvet är både tekniskt och hantverksmässigt mästerligt utfört, med 1,5 pro-cents fall mot golvbrunnar

Nordiska Kompaniet, NK
NK är ett naturstenspalats där de klassiska svenska marmorsorterna Brännlyckan, Ekebergsmarmor och Kolmårdsmarmor utgör länkar mellan det uppdaterade varuhu-sets framtid och historia. I ett förnyat NK hittar man det bästa av vad svenska stenin-dustri har att erbjuda i form av stenkvalitet, hantverk och nya tekniska lösningar.

Obelisken, Slottsbacken
Efter tre år frånvaro återuppstår nu en klassisk Stockholmssilhuett: obelisken på Slottsbacken. Den närmare 300 ton tunga och 30 meter höga stenpjäsen är tillverkad av nyhuggen svensk Tossene Bohusgranit, och den omarbetade konstruktionen och komplexa monteringen har varit en utmaning som beställare, leverantörer och entre-prenörer hanterat mästerligt.

Sergelhuset
Sergelhuset har en av Sveriges mest exponerade fasader. Huset har efter år av om-fattande och komplexa renoveringar återtagit sin ursprungliga roll som ett nav i tre nivåer – mitt i Stockholms hjärta. Den nya fasaden består till stora av återanvänd gra-nit från klassiska Skandinaviska Banken.

Nordisk djungel
Nordisk djungel satte punkt för ett tioårig arbete med att förnya Stadsparken i Lund. Stenarbetena har genomgående haft en stor betydelse för parkens gestaltning. Skif-fersorterna Oppdal och Offerdal har använts i markbeläggning, murar, trappor vatten-fall och stenblock. Formaten varierar från 38 ton tung block till stendetaljer som knyter samman parken.

Sockertorget
Sockertorget är en levande mötesplats i nya stadsdelen Sockerbruksområdet i Lund. Stadsdelens identitet återspeglas i torgets vita sockertema: vit granit återkommer i markbeläggningens granithällar och trappsteg. Graniten fungerar även som kontrast-markering i trapporna. Sittmurarna – ”sockerbitarna” – är ett viktigt rumsbildande in-slag i gestaltningen som ramar in vitstammiga himalayabjörkar och hav av vitblom-mande perenner.

Pressmeddelande