Årets Sten 2020 – Gotländsk kalksten

Den började som ett korallrev vid ekvatorn för 400 miljoner år sedan…
I dag är den en av Sveriges mest klassiska stensorter och utgör ett gemensamt kulturarv i hela Östersjöområdet.
Årets Sten 2020 är Gotländsk kalksten!
– Tanken med utnämningen är båda uppmärksamma ett fantastiskt byggnadsmaterial och sätta stenen i en historisk kontext, inte minst som kulturarv, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.
Utnämningen Årets Sten rymmer alltid en berättelse i flera lager, alltifrån geologiskt ursprung till utvecklingen av ett lokalt näringsliv där stenbrytningen ofta haft en viktig roll.
Den gotländska kalkstenen är inget undantag. Den berättar till exempel att Sverige för 400 miljoner år sedan var beläget nära ekvatorn och att Gotland i praktiken utgjorde ett korallrev där musslor, urdjur och armfotingar skulle bidra till historien som fossila avtryck.
Pressmeddelande